Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 3.1 Regulisanje novih oblika radnog angažovanja
Omogućiti zapošlјavanje fizičkih lica kod stranog poslodavca, rad na portalima, rad sa nepunim radnim vremenom. Ovaj tip poslova nije valјano uređen i dovodi do neformalne zaposlenosti. Povećati fleksibilnost zapošlјavanja kako bi se izbegla zloupotreba zapošlјavanja preko lizing agencija i omladinskih zadruga.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
3.1.1 Izrađena analiza propisa Republike Srbije i uporednog zakonodavstva, stanja na tržištu rada i fleksibilnih oblika radnog angažovanja sa inostranim elementom – rad na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca (koji nema predstavništvo i ogranak na teritoriji Republike Srbije). Četvrti kvartal 2019. MRZBSP Ministarstvo privrede
MFIN
NALED
RZS
RFPIO
RFZO
NBS
MZ
MUP
3.1.2 U skladu sa nalazima analize izraditi plan za normativno uređenje rada na portalima za stranog poslodavca, sa listom propisa koji treba da se menjaju i dopunjuju, rokovima i pravcima izmena i, ako postoji potreba, sačinjen predlog osnova za izradu posebnog propisa koji uređuje novi vid fleksibilnog oblika rada. Drugi kvartal 2020. MRZBSP Ministarstvo privrede
MFIN
Sindikati
NALED
RZS
RFPIO
RFZO
NBS
Ministarstvo zdravlјa
MUP
3.1.3 Izrada propisa u skladu sa planom za normativno uređenje rada na portalima za stranog poslodavca. Četvrti kvartal 2020. MRZBSP Ministarstvo privrede
MFIN
Sindikati
NALED
RZS
RFPIO
RFZO
NBS
Ministarstvo zdravlјa
MUP