Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 4.2 Javni registar neporeskih nameta
Javni registar neporeskih nameta će obuhvatati sve naknade i takse i republičke i lokalne administrativne takse, sva neporeska davanja prema Republici Srbiji, javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. Trenutno postoje naknade koje nisu obuhvaćene Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Na osnovu registra omogućiti sistemsku kontrolu vrsta i visina naknada.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
4.2.1 Definisati elektronski registar koji se ažurira svaki put kada se promeni visina, naziv ili način obračuna naknade ili neporeskog nameta. Četvrti kvartal 2019. MFIN Ministarstva, ostale institucije koje naplaćuju neporeske namete
4.2.2 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MFIN /