Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 5.4 Kampanja o podsticanju bezgotovinskog plaćanja
U vezi sa realizacijom mere 3.6. Građani nisu dovolјno informisani o prednostima i mogućnostima plaćanja karticama na šalterima državnih institucija pa je potrebno organizovati promociju.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
5.4.1 Sprovedena kampanja koja prati uvođenje POS terminala u lokalne samouprave i podstiče građane da plaćaju bezgotovinski. Četvrti kvartal 2019. ITE NALED
NBS
MFIN