Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.7 Suzbijanje sive ekonomije na internetu
Organizovano suzbijanje oglašavanja i prodaje robe preko interneta od strane neregistrovanih subjekata pretragom online prodajnih platformi, društvenih mreža i kontrolom preko poštanskih operatora, radi identifikacije neregistrovanih trgovaca koji oglašavaju akcizne proizvode, proizvode koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine, lekove i medicinska sredstva, kao i njihovo procesuiranje.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.7.1 Uspostavljanje mehanizma kvartalnog praćenja izveštavanja o sprovođenju usvojenih hodograma radne grupe za suzbijanje nedozvoljene trgovine Drugi kvartal 2019. MDULS
PU
MTTT
1.7.2 Organizacija rada operativne grupe iz relevantnih institucija za sprovođenje hodograma za suzbijanje nedozvoljene trgovine preko interneta, koja podnosi izveštaje o rezultatima Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor i Koordinacionom telu za suzbijanje sive ekonomije. Drugi kvartal 2019. MTTT – Tržišna inspekcija Tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala
MUP
PU
Sanitarna inspekcija, Inspekcija za lekove i medicinska sredstva, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
1.7.3 Skeniranje javno dostupnih internet portala, društvenih mreža i drugih e-platformi preko kojih se subjekti organizovano oglašavaju i nelegalno vrše prodaju preko interneta za posebno definisane proizvode. Treći kvartal 2019. MUP
BIA
PU
Tržišna inspekcija
Tužilaštvo za VTK
1.7.4 Izmena Zakona o poštanskim uslugama kako bi se omogućila identifikacija pošiljaoca i primaoca od strane poštanskih službenika uvidom u lične isprave Drugi kvartal 2019. MTTT /
1.7.5 Definisati PV i CV indikatora Četvrti kvartal 2019. MTTT /