Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.8 Regulisati prodaju na pijacama
Trgovina na malo je po pravilu delatnost koja ne može potpadati pod sistem paušalnog oporezivanja, odnosno mora biti u sistemu fiskalizacije, čime se obezbeđuje evidentiranje prometa robe i izdavanje računa. Izuzetak su individualni poljoprivredni proizvođači i zanatlije koji prodaju sopstvene proizvode. Međutim, ovaj status je dozvoljen i ostalim prodavcima koji preprodaju nesopstvene proizvode na zelenim i robnim pijacama. Oni su u svojstvu individualnog poljoprivrednog proizvođača ili u svojstvu preduzetnika razvrstanih u treću grupu obveznika paušalnog oporezivanja – trgovinska delatnost koja se obavlja van poslovnih prostorija, na tezgama i sličnim objektima. Nemaju obavezu vođenja evidencije prometa kao svi ostali trgovci i ne može se utvrditi da li je roba koju prodaju legalno nabavljena. To je direktna nelojalna konkurencija u oblasti trgovine i izbegavanje plaćanja poreza.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.8.1 Izrada analize stanja i regulative u oblasti prodaje nesopstvenih proizvoda i druge robe na robnim i zelenim pijacama, prevashodno od strane RPG, STR i SZR, sa preporukama za izmenu regulative i sprovođenja nadzora nad primenom propisanih obaveza. Treći kvartal 2019. MFIN
MTTT
PU
Udruženje pijaca Srbije
Uprava carina
1.8.2 Izmena relevantnih propisa u skladu sa preporukama analize. Četvrti kvartal 2019. MFIN
MTTT
PU
1.8.3 Izrada i sprovođenje hodograma koordinacije inspekcijskog nadzora. Četvrti kvartal 2020. MDULS
PU
Tržišna inspekcija
Komunalna inspekcija
Poljoprivredna inspekcija
Veterinarska inspekcija
Udruženje pijaca Srbije
1.8.4 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MTTT
MFIN
PU
/