Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 3.3 Smanjenje fiskalnog opterećenja rada
Smanjenje poreskog opterećenja zarada smanjenjem neoporezivog cenzusa ili/i smanjenjem stopa doprinosa.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
3.3.1 Izrada analize budžetskog priliva i odliva po osnovu poreza i doprinosa po osnovu rada, kao i izrada predloga smanjenja fiskalnog opterećenja rada u skladu sa smernicama MMFa, fiskalnim prostorom i uticajem na privredno okruženje i privredni rast. Četvrti kvartal 2019. MFIN MRZBSP
3.3.2 Izrada predloga propisa u skladu sa rezultatima analize iz 3.3.1. Prvi kvartal 2020. MFIN Fiskalni savet
MMF
3.3.3 Izrada analize budžetskog priliva i odliva po osnovu poreza i doprinosa po osnovu rada, kao i izrada predloga smanjenja fiskalnog opterećenja rada u skladu sa smernicama MMFa, fiskalnim prostorom i uticajem na privredno okruženje i privredni rast. Četvrti kvartal 2020. MFIN Fiskalni savet
MMF