Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 4.1 Uspostavlјanje baze službenih mišlјenja
Nejasnost propisa i nejednako tumačenje propisa za različite privredne subjekte zbog neizdavanja mišlјenja ili njihovog neobjavlјivanja dovodi do pravne nesigurnosti i favorizovanja nelojalne konkurencije. Dodatno, mišlјenja se izdaju sa više od godinu dana zakašnjenja što legalnu privredu dovodi do nevolјnog kršenja propisa i kažnjavanja. Na ovaj način bi se identifikovali i očigledno nejasni propisi sa najvećim brojem nedoumica, koje treba unaprediti.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
4.1.1 Izrada analize trenutnog stanja u oblasti izdavanja službenih mišlјenja i optimizacija radi podnošenja zahteva za njihovo izdavanje preko jedinstvene kontakt tačke kao nove elektronske usluge. Treći kvartal 2019. ITE Relevantna ministarstva
4.1.2 Omogućiti online podnošenje zahteva na osnovu zaklјučaka analize iz tačke 4.1.1. i praćenje u bazi. Četvrti kvartal 2019. ITE NALED
MDULS
Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor
4.1.3 Analiza 20 propisa za koje se izdalo najviše mišlјenja u prethodnom periodu sa preporukama za unapređenje, odnosno usaglašavanje prakse. Četvrti kvartal 2019. Stručna grupa Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije Nadležna ministarstva prema oblastima
NALED
RSJP
4.1.4 Usvajanje zaklјučka Vlade za donošenje uputstava, odnosno izmenu propisa nakon usaglašavanja. Treći kvartal 2020. Stručna grupa Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije Nadležna ministarstva prema oblastima
NALED
RSJP