Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 5.2 Kampanja o rušenju nelegalnih objekata
U vezi sa sprovođenjem mere 1.6
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
5.2.1 Izrada internet stranice/mape preko koje građani mogu da prijave nelegalnu gradnju, a koja ujedno sadrži listu nelegalnih objekata izgrađenih nakon novembra 2015. godine i status postupka rušenja. Kontinuirano od 2020. MGSI Grad Beograd
RGZ
5.2.2 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MGSI /