Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 5.3 Kampanja o podsticajima za legalno poslovanje
U vezi sa realizacijom mere 3.5.
Od oktobra 2018. godine uvedena je mera oslobođenja od doprinosa i poreza na zarade u prvoj godini poslovanja namenjena mladima i nezaposlenima koju je potrebno promovisati kako bi što veći broj korisnika bio informisan i stimulisan da „startuje legalno” odnosno otpočeo svoje poslovanje u legalnim tokovima. Pored poreskog oslobođenja, u cilјu smanjenja administrativnog opterećenja, Poreska uprava uvodi elektronske servise i pojednostavlјene procedure za preduzetnike koje treba promovisati.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
5.3.1 Organizacija 5 info dana o meri poreskog oslobođenja na fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
novembra 2015. godine i status postupka rušenja.
Drugi kvartal 2019. NALED /
5.3.2 Izrada promo videa, postera i banera „Startuj legalno” i promocija na šalterima relevantnih institucija i preko dostupnih kanala komunikacije. Drugi kvartal 2019. NALED MFIN
5.3.3 Takmičenje za najpreduzetnije opštine – praćenje broja korisnika mere poreskog oslobođenja i osnivanja novih preduzetničkih radnji i privrednih društava po opštinama. Četvrti kvartal 2019 PU
NALED
MDULS
5.3.4 Promocija novih digitalnih servisa Poreske uprave i pojednostavlјenih procedura za preduzetnike. Kontinuirano od 2020. godine PU /
5.3.5 Organizacija 10 edukativnih radionica za početnike u poslovanju – korisnike mere poreskog oslobođenja. Drugi kvartal 2020. NALED /