Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 5.6 Kampanja o uvođenja novog sistema fiskalizacije
U vezi sa realizacijom mere 2.1.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
5.6.1 Organizacija edukativne medijske kampanje o važnosti plaćanja poreza i prednostima novog sistema fiskalizacije (izrada video/animiranog spota, infografika, digital promocija). Drugi kvartal 2020. MFIN PU
NALED
5.6.2 Uklјučivanje edukativnih poruka na fiskalne račune o tome šta se sve finansira iz PDV / uzimanjem računa. Drugi kvartal 2020. MFIN PU
NALED
5.6.3 Izrada i promocija upotrebe dizajniranih upadlјivih nalepnica za sve trgovce koji prodaju robe i usluge sa oznakom „F” za fiskalni račun i „R” za obični račun kao jasnom indikacijom da li je taj trgovac dužan da izdaje fiskalni ili obični račun kako više ne bi bilo zabune kod građana i manipulacije kod trgovaca. Drugi kvartal 2020. MFIN PU
NALED
MTTT
5.6.4 Unapređenje sadržaja i dizajna obaveštenja o zatvaranju objekta zbog neizdavanja fiskalnih računa Drugi kvartal 2020. MFIN PU
NALED
5.6.5 Osmisliti i sprovesti kvizove, foto konkurse sa haštagovima za problematične sektore sa aspekta izdavanja računa, ili druge aktivacije na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) u cilјu uklјučivanja mladih i influensera. Drugi kvartal 2020. NALED
MFIN
/
5.6.6 Organizacija elektronske nagradne igre za građane u prikuplјanju fiskalnih računa i slipova koji se registruju online i učestvuju u elektronskim izvlačenjima. Četvrti kvartal 2020. MFIN PU
NALED
5.6.7 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MFIN /