Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 5.8 Kampanja za elektronsku prijavu sezonaca
Kako bi se ojačala poreska kultura i stvorilo okruženje koje podstiče poštovanje poreskih propisa, što se kasnije manifestuje kroz porast priliva poreza u budžet RS, potrebno je da građani budu u što većoj meri obavešteni o načinu trošenja novca iz budžeta RS.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
5.8.1 Uspostavlјanje info-centara za podršku i edukaciju o elektronskoj registraciji sezonskih radnika. Treći kvartal 2019. NALED MPŠV
MDULS
NALED
GIZ
PU
5.8.2 Promocija elektronske registracije sezonskih radnika među poslodavcima. Drugi kvartal 2019. NALED MPŠV
GIZ
PU
5.8.3 Održavanje internet portala www.sezonskiradnici.gov.rs i izveštavanje javnosti o korišćenju portala. Kontinuirano od četvrtog kvartala 2019. NALED MPŠV
GIZ
PU
5.8.4 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MPŠV /