Ninoslav Erić Ninoslav Erić - Opština Ćuprija

11.07.2019.

Elektronske javne nabavke

Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije ocenjuje naš regulatorni okvir za javne nabavke kao prilično usaglašen sa pravilima EU, ali celokupan sistem opisuje kao posebno ranjiv na korupciju, uz opasku da u ovoj oblasti nije bilo napretka u prethodnih godinu dana.

U Srbiji je tokom 2018. zaključeno više od 125.000 ugovora o javnim nabavkama, ukupne vrednosti 404 milijardi dinara, a dva pokazatelja posebno dobro oslikavaju gde smo i zašto je važno da unapredimo sistem.

Učešće javnih nabavki u BDP-u naše zemlje u 2018. bilo je tek 8%, dok je prosek EU 14%. Zašto je to važno? Potrošnja države putem nabavki igra važnu ulogu u podsticanju ekonomskog rasta, razvoja privrede i na kraju standarda stanovništva.

Da bi nabavke bile uspešnije potrebno je obezbediti veću konkurenciju. Prosečan broj ponuda na tenderima u Srbiji je tek 2,5 po čemu smo iza BiH (2,54 ponude), daleko iza Slovenije (2,9) i Hrvatske (3,5), a da ne govorimo o proseku EU - 5,4.

Da bismo unapredili ove parametre, ojačali poverenje u sistem nabavki i od njega napravili novi motor razvoja, članovi NALED-a godinama unazad preporučuju uvođenje elektronskih nabavki. Drago nam je da država već radi na rešavanju ove ključne preporuke Sive knjige, ali bi bilo dobro da privreda i lokalne samouprave budu blagovremeno informisani o softverskom rešenju pre početka implementacije.

Prema našem predlogu, sistem e-nabavki u praksi bi podrazumevao obavezu objavljivanja svih postupaka na zvaničnom portalu, podnošenje ponuda isključivo elektronskim putem, javno objavljivanje po isteku roka za dostavljanje (uz zaštitu osetljivih informacija), objavu odluke o dodeli ugovora, kao i samog ugovora, objavljivanje informacija o komisiji i ocenama ponuda, a na kraju i ocene kvaliteta usluge ili proizvoda nakon završetka ugovora.

Otvaranje svih faza postupaka jedini je put do pune transparentnosti i do ostvarivanja ključnog cilja nabavki - obezbeđivanje najkvalitetnijih dobara i usluga za građane po najboljim cenama