Dragan Penezić Dragan Penezić - BAT

22.07.2019.

Kontakt centar za prijavu sive ekonomije do kraja 2019.

Sivu ekonomiju i poslovanje radnji i firmi na crno inspekcije najefikasnije otkrivaju na osnovu prijava građana i privrede. Međutim, u 43 republičke inspekcije funkcionalno je tek sedam kontakt centara, a njihovi brojevi najčešće nisu vidno istaknuti. Traganje za kontaktima i nadležnom inspekcijom, uz često prebacivanje odgovornosti, dodatno frustrira i dovodi do nepoverenja u inspekcijski nadzor.

Tek 26% građana prijavilo bi objekat u kojem ne dobiju račun, samo 38% bi prijavilo poslodavca koji ih angažuje na crno, a tek svaki treći privrednik bi ukazao inspekcijama na  nelojalnu konkurenciju. Građani ne poznaju propise tako da se u devet od 10 slučajeva obraćaju pogrešnoj inspekciji, koje prijave ne prosleđuje stvarno nadležnom organu.

Novim Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije predviđeno je uspostavljanje jedinstvenog kontakt centra za sve inspekcije koji bi po oceni NALED-a i Saveza za fer konkurenciju  znatno olakšao prijavljivanje i omogućio efikasnije reagovanje na prijave. Građani i privrednici bi Kontakt centru mogli da podnose predstavke preko jedinstvenog broja telefona, mobilne aplikacije ili portala, na jednostavan način i bez potrebe za poznavanjem nadležnosti.

Putem Kontakt centra bilo bi moguće uputiti i pritužbu na rad inspektora, a na osnovu prijava bila bi formirana i tzv. Knjiga inspekcijske prakse odnosno evidencija postupanja inspektora na terenu, u cilju ujednačavanja postupaka nadzora i unapređenja više od 1.000 propisa po kojima sada postupaju inspekcije. Zaposleni u Kontakt centru primali bi prijave i procenjivali da li je potrebna reakcija inspekcija. Opravdane predstavke bile bi prosleđivane nadležnom organu. Za one koji to žele, u roku od 48 sati stizao bi odgovor šta je po njihovoj prijavi preduzeto, a kasnije i informacija o ishodu nadzora.

Kontakt centar bio bi povezan sa sistemom eInspektor u okviru kojeg je planirano da budu umrežene republičke inspekcije tako da bi sve imale uvid na šta se građani žale, na koju firmu, poslodavca i sl. To bi im olakšalo pokretanje kontrole ili bi imali podatak koja je firma potencijalno rizična i mogla da bude predmet njihove kontrole u budućnosti.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa predviđa da Kontakt centar bude formiran do kraja 2019. pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Upravljanje bi bilo povereno Jedinici za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koju su formirali MDULS i NALED, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.