Fiskalna lutrija u Evropi i svetu

Prema izveštaju Evropske komisije, koji analizira iskustva različitih zemlja EU u organizovanju nagradnih igara sa računima, fiskalna lutrija se pokazala kao uspešan mehanizam za animiranje šire javnosti, izgradnju poreske kulture i uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije.

Ovaj tip lutrije osmišljen je da poveća izdavanje računa u business-to-consumer transakcijama jer su građani motivisani da traže račun prilikom svake kupovine, bila ona velika ili mala. Na ovaj način transakcije postaju deo zvanične (a ne sive) ekonomije i moguće je povećati naplatu PDV-a. Dodatno, fiskalna lutrija pomaže da se identifikuju problematični sektori i firme koje izbegavaju obavezu izdavanja računa i plaćanja poreza. Na kraju, fiskalna lutrija predstavlja veliku šansu da se pokrene pozitivna debata u javnosti na temu suzbijanja sive ekonomije i važnosti plaćanja poreza.

Nagradne igre sa fiskalnim računima i slipovima organizovale su mnoge evropske zemlje među kojima i Poljska, Rumunija, Slovačka, Portugal, Malta, Gruzija, Hrvatska.

Jedna od najstarijih lutrija na svetu pokrenuta je pre više od 65 godina (1951) na Tajvanu, koji je najbolji primer da fiskalne lutrije nisu rezervisane samo za siromašne zemlje i zemlje sa niskom poreskom kulturom. Reč je o državi koja je zajedno sa Hongkongom, Južnom Korejom i Singapurom jedan od četiri tzv. azijska tigra i nalazi se među prvih 30 zemalja sveta po životnom standardu građana. Zbog izuzetnih rezultata (samo u prvoj godini prihodi od PDV-a su skočili za 76%), Tajvan do danas u kontinuitetu sprovodi ovaj tip lutrije. Nagradni fond iznosi 3% od godišnje prikupljenog PDV-a, a interesantno je da su na šezdesetu godišnjicu nagradne igre povećali glavnu nagradu sa 63.000 na 342.000 dolara.

Bugarska je lutriju s fiskalnim računima sprovela u periodu od novembra 2015. do decembra 2016. godine u sklopu edukativne kampanje o značaju uzimanja fiskalnih računa za postizanje transparentnosti transakcija i povećanje poreskih prihoda. U lutriji su mogli da učestvuju svi stariji od 14 godina uz uslov da otvore nalog na sajtu nagradne igre i registruju validne fiskalne račune izdate posle 16. novembra 2015. godine. Najviše učesnika imalo je između 25 i 34 godine, a 55% od svih registrovanih bili su muškarci. Registrovano je ukupno 51 milion fiskalnih računa ukupne vrednosti od oko 330 miliona evra. Rezultat lutrije bio je da je zabeležen porast direktnih i indirektnih poreza od oko 15 miliona evra.

Malta je prva evropska zemlja koja je uvela nagradnu igru 1997. Izvlačenja nagrada su svakog 15. u mesecu (mesečni fond nagrada je 58.000 evra), a mogu da učestvuju računi iz prethodnog meseca. Visina dobitka zavisi od iznosa na računu.

Slovačka je lutriju uvela 2013. sa pravilima koja podrazumevaju da minimalni iznos na računu mora da bude 1 evro i da račun ne može da bude stariji od dva meseca. Za učešće se može registrovati online, putem SMS-a, preko Nacionalne lutrije ili registrovanjem kod prodavca pri kupovini. Na svake dve nedelje se izvlači 10 nagrada u vrednosti od 100 do 10.000 evra. Jednom mesečno izvlači se po jedan dobitnik iz svakog od osam regiona Slovačke (nagrade su novčane nagrade od 5.000 evra i automobil, a među mogućim dobitnicima su i prodavci). Procenjuje se da je u slovačkoj nagradnoj igri učestvovalo oko 10% stanovništva. Od pokretanja nagradne igre u septembru 2013, do 15. kruga izvlačenja, u apilu 2014, registrovani su računi vrednosti 780 miliona evra koje je poslalo 450.000 građana, a na osnovu kojih je generisano skoro 65 miliona evra prihoda od PDV-a. Od početka 2014, broj poslatih računa za nagradnu igru se stabilizovao na oko tri miliona. Skočio je i broj prijava radnji i prodavaca koji nisu izdavali validne račune. U slučajevima kada građani nisu mogli da registruju račun koji je izdao određeni trgovac, mogli su da podnesu žalbu Fiskalnoj administraciji koja bi zatim izvršila insekcijski nadzor nad trgovcem i fiskalnom kasom. Broj prijava porastao je sa 298 u periodu od marta do avgusta 2013, na 5.765 prijava između septembra 2013. i aprila 2014.

Lutrija u Portugalu u 2014. predviđala je nedeljna izvlačenja za redovnu lutriju i dva polugodišnja izvlačenja za vanrednu lutriju. Svake nedelje dodeljivao se jedan automobil (Audi A4)., a dva puta godišnje dodeljivalo se nekoliko Audi A6. Već u prvom izvlačenju učestvovalo je 207 miliona kupona odnosno računi 171.000 prodavaca.

Hrvatska je od 2013. kontinuirano sprovodila nagradne igre sa nagradama u vidu potrošačkih kartica i letovanje za dve osobe. Uslov za učešće je slanje najmanje 20 računa. Prema dostupnim podacima Poreske uprave Hrvatske, već u prvom kolu poslednje nagradne igre je stiglo više od 80 hiljada koverti s više od 1.600.000 računa, što je skoro dvostruko više nego u prve dve nagradne igre. Ovaj podatak predstavlja dobar pokazatelj o efektima kontinuirane kampanje podizanja svesti građana i njihovom aktivnom učešću u smanjenju poreske evazije.