Godina borbe protiv sive ekonomije

Godina borbe protiv sive ekonomije

Imajući u vidu da je smanjenje obima sive ekonomije označeno kao jedan od strateških prioriteta države, Vlada Srbije proglasila je 2017. i 2018. za Godine borbe protiv sive ekonomije.

U 2017. uvedeno je poresko oslobođenje za početnike u biznisu u prvih godinu dana rada, kao mera Nacionalnog programa usmerena na ohrabrivanje mladih preduzetnika da od prvog dana startuju u legalnim tokovima. Usvajanjem Zakona o republičkim administrativnim taksama i izradom Nacrta zakona o naknadama za upotrebu javnih dobara, nakon pet godina oživela je i reforma neporeskih i parafiskalnih nameta, koji predstavljaju drugo najveće opterećenje za svaki biznis, nakon poreza i doprinosa na zarade. Uspešno je sproveden prvi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi kao deo medijsko-edukativne kampanje, kada su država, privreda i građani prvi put radili zajedno na izgradnji poreske kulture i stvaranju boljeg i odgovornijeg društva.

Bolje rezultate ostvarile su i inspekcije jer su tokom 2017. zaplenile znatno veće količine robe koja se najčešće prometuje na sivom tržištu, a to su kafa, cigarete, rezani duvan, alkoholna pića i naftni derivati. Poreska uprava je u više od 6.500 kontrola evidentirala čak 2.600 nepravilnosti pri izdavanju računa.

U 2018. kao Godini borbe protiv sive ekonomije fokus će biti na daljem jačanju svesti građana i privrede o važnosti uključivanja u borbu protiv sive ekonomije, jačanju poreske kulture i poštovanju propisa, uspostavljanju efikasnijeg nadzora nad tokovima u sivoj zoni, unapređenju funkcionisanja fiskalnog sistema, smanjenju administrativnog opterećenja za privredu i građane, kao i na razvoju elektronskog sistema za prijavu i uplatu poreza i doprinosa sezonskih radnika u poljoprivedi i pokretanju servisa e-inspektor.

Borba protiv nelegalne trgovine i neprijavljenog rada tiče se svakog građanina Srbije, jer svaki dinar utajenog poreza znači manja ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, javne usluge i sve ono što čini jednu zemlju dobrim mestom za život.