Izveštaj o kovertama

Broj proizvedenih, preuzetih i poslatih koverata prema preseku od 30. marta 2017.
Ukupan broj proizvedenih i distribuiranih koverata 11,320,000
Ukupan broj preuzetih koverata na šalterima filijala Pošta Srbije 11,121,337
Na raspolaganju koverata u poštama za preuzimanje 198,663
Ukupan broj poslatih koverata sa fiskalnim računima i slipovima 8,565,007
Razlika u broju ukupno preuzetih koverata i broju ukupno poslatih koverata 2,556,330
Procenat broja poslatih u odnosu na broj preuzetih koverata 77.01%