26.03.2021.

[Danas] Redovne kontrole garantuju kvalitet hrane

[Danas] Redovne kontrole garantuju kvalitet hrane

Svrha kontrole nije da trgovac bude kažnjen, već da potrošači budu sigurni da kupuju zdrave i ispravne namirnice. To je moto kojim se vode inspektori Gordana Pavlović i Goran Mrdović, iz Sektora poljoprivredne inspekcije pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tokom redovne kontrole u maloprodajnom objektu velikog trgovinskog lanca pokazali su nam šta sve podrazumeva ovaj odgovoran i zahtevan posao. 

Kontrola počinje i pre izlaska na teren, dok inspektori u kancelariji prikupljaju podatke o registraciji subjekata koje će nadzirati. U kontrolu kreću tek kada se uvere da je trgovinski objekat upisan u APR i Centralni registar koji vodi ministarstvo. U radnju ne ulaze bez naloga, koji izdaje rukovodilac inspekcije, načelnik odeljenja. 

Tokom redovnih kontrola uobičajeno je da se odgovorne osobe u trgovini ne obaveštavaju o dolasku inspektora. Zaposleni u radnji u Zemunu, zato su samo u prvom trenutku bili zbunjeni, ali je poslovođi čim je ugledao nalog bilo jasno da može da odahne, jer je reč o redovnoj kontroli. 

Akcenat u nadzorima u maloprodajnim objektima je na higijeni i deklarisanju robe, a posao inspektorima olakšava kontrolna lista, na kojoj je više od 60 stavki koje treba proveriti. 

- Kontrolnu listu poslovođe ne vide prvi put, već im je dostupna na našem sajtu, tako da mogu s vremena na vreme da urade samoprocenu. Nama je ona alat za kontrolu, a za trgovce je smernica na šta moraju da obrate pažnju - priča nam Gordana Pavlović.  

Na spisku stavki koje se kontrolišu je higijena objekta, prisustvo štetočina, sprovođenje dezinfekcije i deratizacije, urednost toaleta, ventilacija prostora... Pod lupom su i podovi, zidovi, plafon, prozori i vrata, a za sve delove objekta postoje propisana pravila od kojeg materijala moraju biti napravljeni, kao i postupak održavanja. Inspektori proveravaju i urednost radne odeće zaposlenih, kao i da li oni koji rukuju lako kvarljivim namirnicama nose rukavice i da li koriste pribor na higijenski način. 

Inspektor Mrdović ističe da se prihvat i skladištenje hrane moraju organizovati tako da ne dođe do unakrsne kontaminacije, kao i da hrana i ostali proizvodi koji ne služe za ishranu ljudi ne smeju biti u direktnom kontaktu. 

- Osnovna zamerka u ovoj radnji je što roba koja se skladišti u magacinu stoji na podu. Bez obzira što su to flaširani proizvodi, oni moraju biti izdignuti, makar na palete. Takođe, police i ormari u kojima se čuva hrana moraju biti odmaknuti minimum 20 centimetara od zida, da bi pod mogao brzo i lako da se počisti sa svih strana - ističe Mrdović.

Inspektori etaloniranim digitalnim termometrom kontrolišu temperaturu na kojoj se čuvaju namirnice u frižiderima i napominju da obavezu da to rade imaju i zaposleni, koji bar jednom dnevno, na početku smene proveravaju da li rashladni uređaji dobro hlade.

Oštrom oku stručnjaka ništa ne može da promakne, pa inspektori primećuju da ispod gajbe sa jabukama nema deklaracije, jer su je trgovci greškom pokrili plastikom na kojoj je ispisana cena voća. 

- Pored voća i povrća mora da stoji deklaracija sa podacima o proizvođaču. Potrošač mora da zna šta kupuje. Dešava se da trgovci voću koje je propalo spuste cenu i da ga prodaju, ali na to nemaju pravo, jer trulo ne sme da se prodaje ni za manje para - objašnjavaju inspektori.

Na rafu ne sme da se nađe ni roba kojoj je narušeno pakovanje. To se najčešće dešava kod brašna i šećera, kada se papirne kese pocepaju, pa se deo sadržaja raspe. Ambalaža ne sme da se lepi ili popravlja, već takva namirnica mora da se povuče iz prodaje. 

Inspektori nakon kontrole sastavljaju zapisnik u koji unose podatke iz naloga za nadzor, opis preduzetih radnji i popis preuzetih dokumenata, kao i činjenično stanje i popis otkrivenih nepravilnosti sa navođenjem dokaza. Propisuju i mere koje se izriču sa navođenjem pravnog osnova na kome su zasnovane i rokom za postupanje po njima. 

- Ukoliko kontrolisani subjekt izjavi primedbe na zapisnik u propisanom roku, mi ih ocenjujemo i posle toga možemo da uradimo dopunski nadzor. Ako su u primedbama iznete nove činjenice i dokazi, zbog kojih treba izmeniti činjenično stanje, sastavljamo dopunu zapisnika. Predložena mera se može izmeniti ili se od nje može odustati - objašnjava Mrdović.

Nadležnost inspektora je zabrana prometa do otklanjanja nedostataka, ako hrana nije označena, deklarisana, oglašena i izložena u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i drugim posebnim propisima. Posao dalje preuzimaju sudski organi. 

Bombonjere i pudinzi

Važan segment kontrole je provera roka trajanja. Iako kupci uglavnom najviše pažnje obraćaju na meso i mleko i njihove prerađevine, inspektori kažu da van roka često pronađu drugu vrstu hrane. 

- Neretko se dešava da na policama nađemo luksuzne bombonjere i ostale slatkiše, koji se ređe kupuju, zbog visoke cene, a na njih trgovci manje obraćaju pažnju, jer ne spadaju u lako kvarljive proizvode. Tu su i supe u kesicama, čajevi i dodaci za kolače, poput pudinga, praška za pecivo i vanilin šećera - priča inspektor Mrdović. 

Rezultati u 2020. 

U Odeljenju za bezbednost hrane biljnog porekla radi 25 poljoprivrednih inspektora koji su raspoređeni na teritoriji Republike Srbije. Oni su u toku 2020. u oblasti bezbednosti hrane bilјnog porekla izvršili 3.155 kontrola. Pri tome su utvrdili određen broj nepravilnosti i preduzeli mere. Podneto je 285 upravnih mera. Podneto je 59 kaznenih mera - 46 zahteva za pokretanje prekršajnih prijava i 13 prijava za privredni prestup.

*Tekst je nastao u okviru projekta reforme sistema inspekcijskog nadzora koju sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave I Koordinaciona komisija Vlade Srbije za inspekcijski nadzor, u saradnji sa NALED-om i Jedinicom za podršku Koordinacionoj komisiji, a uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)