Фискални рачун који добијамо при куповини представља документ којим се потврђује да је промет добара на мало односно промет услуга, укључујући и примљени аванс, евидентиран у електричном фискалном уређају као и на серверу Пореске управе.

Фискални рачун служи као доказ да је за одређену куповину обрачунат и евидентиран порез, као и гаранција купцу да може да тражи повраћај новца или замену робе у случају да постоји грешка или квар.

Обвезник фискализације је дужан је да у тренутку промета на мало изда фискални рачун коришћењем електронског фискалног уређаја чија је употреба одобрена од стране Пореске управе.

Фискални рачун садржи следеће елементе:
 • Врсту рачуна;
 • Тип трансакције;
 • Назив обвезника фискализације и јединствену ознаку пословног простора;
 • Порески идентификациони број (ПИБ) обвезника фискализације;
 • ПИБ правног лица, уколико је корисник правно лице;
 • Врста, количина, цена и пореска стопа робе/услуге;
 • Спецификацију пореских стопа;
 • износ пореза по пореским стопама;
 • укупан износ пореза;
 • Укупну вредност евидентираног промета, укупан износ за уплату, начин плаћања, уплаћен износ и износ разлике за повраћај;
 • Тачан датум и време издавања фискалног рачуна;
 • Јединствени редни број фискалног рачуна;
 • Јединствени редни број фискалног рачуна по врсти рачуна и типу трансакције;
 • Дводимензионални бар-код (QР – Quick Response) за верификацију;
 • Позив на број другог фискалног рачуна или другог релевантног документа.

Сваки валидан фискални рачун мора да садржи ове елементе, верификацију рачуна можете вршити скенирањем QR кода помоћу вашег паметног телефона.

Према истраживањима ставова грађана о сивој економији 2022 године, трећина грађана тврди би пријавила продавца уколико му не изда фискални рачун, што је значајно повећање у односу на 2017. годину када је само око петине грађана било спремно на овакав корак. Као разлоге тражења рачуна грађани су највише наводили поштовање закона, остваривање права на гаранцију, као и доказ да је плаћен порез.

Цео Закон о фискализацији можете преузети овде.

Делатности које нису у обавези да издају фискални рачун

У Србији постоје делатности које су ослобођене обавезе евидентирања промета преко фискалне касе. Неке од њих су:

 • Градски и приградски копнени превоз путника
 • Такси превоз
 • Ваздушни превоз путника
 • Поштанске активности
 • Телекомуникација
 • Услуге адвоката
 • Финанцијске услуге
 • Обавезно социјално осигурање
 • Образовање
 • Делатности верских организација
 • Ветеринарске делатности

Преглед свих делатности које нису у обавези да имају фискалну касу садржане су у Уредби коју можете преузети овде.

Зашто узети рачун?

Узимање фискалног рачуна приликом сваке куповине има вишеструке користи за потрошача. Осим што можете проверити да ли вам је наплаћен тачан износ и да ли је на куповину обрачунат и евидентиран порез, бићете сигурни да је роба прошла све контроле безбедности и квалитета, и стећи право на гаранцију и евентуалну рекламацију производа. Ако сте робу купили на сивом тржиштy и нисте добили рачун, остаћете ускраћени за сва ова права.

Према Закону о заштити потрошача и Закону о фискалним касама[1] купљену робу можете рекламирати једино уз фискални рачун. Уколико трговац није у систему фискализације, роба се рекламира достављањем рачуна који је издат приликом куповине. Рекламацији подлежу техничка, прехрамбена и друге врсте робе широке потрошње попут одеће, обуће, играчака, намештаја, козметике, кућне хемије, дуванских производа и слично.

Закон о заштити потрошача прописује и да техничку робу можете рекламирати у року од две године, без обзира да ли је гарантни лист издат на краћи период, уколико можете да докажете да до квара или оштећења није дошло вашом грешком. Дакле, ако вам се изненада покварио фрижидер годину и по дана након куповине, а гаранција је гласила на годину дана и даље имате право на рекламацију позивајући се на закон.

Уколико се квар или оштећење на роби појави у првих шест месеци од куповине, продавац не може робу послати у сервис на поправку без претходне сагласности купца.

Робу можете рекламирати и без достављања амбалаже, или ако је производ био на акцији, као и када је цена на каси другачија у односу на наведену цену производа на рафу.

Ако је до квара или оштећења робе дошло грешком купца, или вам се из субјективних разлога више не свиђа одабрани намештај, одећа или обућа, или нисте задовољни пруженом услугом, немате законско право на рекламацију, без обзира што поседујете исправан доказ о куповини.

Поступак и рокови решавања рекламације
 • Продавци у својим радњама на видном месту треба да истакну начин за рекламацију робе
 • Рекламације се врше усмено тамо где је роба купљена или на месту које продавац одреди; телефонски, писаним или електронским путем
 • У року од осам дана продавац мора да одговори на рекламацију (да је прихвати или одбије)
 • Ако је рекламација прихваћена, продавац има 15 дана на располагању да је реши, односно 30 дана у случају рекламирања техничке робе или намештаја
 • Ако рекламација није решена у законском року, купац се може обратити тржишној инспекцији.

За више информација о правима потрочаша можете посетити сајт Центра потрошача Србије www.ceps.rs или их контактирати слањем мејла на адресу savetovaliste.ceps@gmail.com или позивањем на бројеве телефона 011/3120 444 и 011/3122 102, сваког радног дана од 8:00 до 12:00.

[1] Правилником о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја, прописано је да трговци исправке на фискалној каси у случају рекламација могу да врше једино уз оригинал фискални рачун.