Плаћање картицом

Осим готовином, робе и услуге се могу платити и платним картицама које трговац, након визуелне провере, провлачи или прислања на ПОС терминал. Уколико је трансакција одобрена, слип се као потврда о плаћању, штампа у два примерка. Један примерак задржава трговац, а други добија корисник ради контроле извода из банке. У ситуацијама када трансакција није верификована ПИН кодом, корисник потписује примерак слипа који остаје код трговца. Приликом плаћања картицом, трговац би требало кориснику да уз слип одштампа и фискални рачун.

Потврда о плаћању картицом - слип садржи следеће елементе:
 • Назив и адреса трговца/продавца
 • Врста трансакције
 • Број картице (ПАН) – приказан делимично
 • Валута и укупан износ трансакције
 • Датум и време трансакције
 • Број и потврда о одобрењу

Неки трговци/продавци издају слипове са свим наведеним елементима изузев назива и адресе продајног објекта (те податке штампају само на фискалном рачуну). Слипови који немају одштампани назив и адресу продајног објекта као замену имају шифру терминала који је издао потврду о плаћању картицом и они се сматрају исправним слиповима.

Инстант плаћања

Поред плаћања картицом, инстант плаћање мобилним телефоном представља најсавременији и најповољнији начин безготовинског плаћања на продајним местима. Овај вид плаћања има значајне предности за трговце у домену нижих трошкова имплементације и могућности располагања својим новчаним средствима у свега неколико секунди с обзиром на то да се плаћања извршавају у Инстант платном систему Народне банке Србије (IPS NBS) где се трансакције извршавају у просеку за 1 секунду.

Инстант плаћање се обавља на продајним местима трговаца и то у било које време, сваког дана у години и то путем два метода IPS pokaži и IPS skeniraj. У том смислу, инстант плаћања пружају већи спектар могућности за имплементацију нпр. мобилних апликација трговаца, решења трговаца повезаних са касом, као и решења за интернет продајна места.

Како се врши куповина помоћу функције „IPS покажи”?

У методу „IPS покажи”, као и код сваке друге куповине, купац приликом плаћања на каси каже трговцу на који начин жели да изврши инстант плаћање. Активира м-банкинг апликацију, притисне функцију „IPS покажи”, уноси свој ПИН код, или путем отиска прста или скенирања лица потврђује свој идентитет, и показује IPS QR код продавцу. Продавац скенира IPS QR код на телефону купца и трансакција се извршава у неколико секунди. Купац и продајно место (каса) добијају информацију да је трансакција успешно извршена, односно да је куповина обављена.

Како се плаћају рачуни помоћу функције „IPS skeniraj”?

Рачуне који имају на себи одштампан IPS QR код могуће је платити помоћу мбанкинг апликације на врло једноставан начин. Платилац притиском на функцију „IPS skeniraj” активира камеру на свом телефону и скенира IPS QR код на штампаном рачуну, потом бира рачун с ког жели да плати и уноси ПИН код, након чега се приказују детаљи налога за плаћање. Корисник може да измени нпр. износ и након тога, а притиском на опцију „Пошаљи налог” иницира извршење плаћања. Поља која су важна трговцу за даља књижења, као што је нпр. позив на број, не могу се мењати како би се избегла могућност грешке.

Потврда о инстант плаћању IPS QR кодом садржи следеће елементе
 • Назив и адресу трговца/продавца (улица и број, град) или шифру наплатног места
 • Врсту трансакције за коју се издаје потврда - натпис „инстант плаћање“ и – „извршено“
 • Валуту и укупан износ трансакције
 • Датум трансакције
 • Референтну ознаку извршене трансакције инстант плаћања
Плаћања путем дигиталних уређаја

Технологија блиске комуникације (НФЦ) која омогућава плаћање путем додира такође дозвољава корисницима да плаћају путем мобилних телефона или дигиталних сатова.

Напослетку, П2П (пеер то пеер) плаћања обично се користе за трансакције које нису пословне (плаћање међу пријатељима, породицом, итд.), међутим, могу бити опција и за пријем уплата у пословне сврхе. Она могу бити погодна за кориснике који су упознати са овим методом плаћања, али су мање безбедна од пословних решења за плаћање, наплаћују накнаде за трансакције и проузрокују кашњења у пријему новца.