Moj Kiosk Group

Moj Kiosk Group
Naziv Moj Kiosk Group
Delatnost Maloprodaja, distribucija i logistika
Najvažniji proizvodi i usluge Štampani mediji, duvan, SIM kartice i elektronske dopune, Bus Plus
Broj zaposlenih 3.500
Kontakt 011/ 7159-534
Web www.mojkioskgroup.rs
Social

Kompanija Moj Kiosk Group, poslovni sistem od dva entiteta Moj kiosk i Centrosinergija, sa 3.500 zaposlenih svrstava se u prvih pet privatnih kompanija u Srbiji. Moj Kiosk je najveći maloprodajni lanac kioska na teritoriji Srbije, a Centrosinergija se bavi pružanjem sveobuhvatne usluge distribucije i logistike štampanih medija, duvanskih proizvoda, SIM kartica i elektronskih dopuna i Bus Plus kartica za javni gradski prevoz u Beogradu.

Poslovanje kompanije Moj kiosk group bazira se na konstantnom usavršavanju usluga, zadovoljstvu potrošača i poslovnih partnera, stvaranju pozitivnog radnog okruženja za zaposlene i društveno-odgovornom poslovanju zasnovanom na poštovanju moralnih vrednosti.

Svesni činjenice da zbog sive ekonomije naša država, a samim tim i njeni građani, gube ogromne svote novca na godišnjem nivou i da je ova pojava veoma zastupljena u našem društvu, ujedno i veliki ekonomski problem, kompanija Moj Kiosk Group se aktivno uključila u borbu protiv sive ekonomije. Aktivna je članica NALED-ovog Saveza za fer konkurenciju, a deo je i stručnog tima u Koordinacionom telu Vlade Republike Srbije, koji je radio na pripremi Nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije. Program je u decembru 2015, zvanično usvojen na sednici Vlade Srbije, kao prvi strateški dokument koji predviđa konkretne mere i postavlja realne ciljeve za rešavanje jednog od gorućih problema srpske ekonomije. Olivera Papić, direktorka korporativnih poslova i marketinga Moj kiosk grupe, u okviru Stručne grupe za borbu protiv sive ekonomije, vodila je radnu grupu za jačanje svesti građana.

Kompanija Moj kiosk group se priključila borbi protiv sive ekonomije vođena idejom da je izuzetno važna saradnja zdravog tkiva privrede sa državnim institucijama i da je samo na taj način moguće doći do rezultata na ovom polju.