01. februar 2017.

Nacionalna konferencija o sivoj ekonomiji

U petak 23. decembra u Palati Srbija održana je druga godišnja konferencija o sivoj ekonomiji, koju su organizovali NALED i AmCham pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije. Na skupu na kojem je učestvovalo više od 200 lidera privrede, predstavnika nadležnih institucija, lokalnih samouprava i međunarodnih organizacija istaknuto je da su za dalji napredak u smanjenju obima sive zone važni efikasniji rad i bolja saradnja inspekcijskih organa, policije, tužilaštava i sudova.

Diskusija je vođena o planovima za unapređenje kapaciteta inspekcija, puna implementacija Zakona o inspecijskom nadzoru, efikasnije procesuiranje nelegalnog poslovanja, proširenje obuhvata fiskalizacije, reformu parafiskalnih nameta i uvođenje poreskih olakšica za pokretanje biznisa. Ovom prilikom, Vlada Republike Srbije najavila je prioritetne mere i aktivnosti koje će biti sprovedene u Godini borbe protiv sive ekonomije.