Prijave studenata - Finalisti

Od 6. novembra do 5. decembra 2017, na adresu organizatora takmičenja Cashless Case Challenge stiglo je 16 validnih prijava od ukupno 48 studenata sa 9 fakulteta iz raznih krajeva Srbije.

Nakon ocenjivanja prijava na osnovu kriterijuma definisanih u Pravilima takmičenja, izabrano je deset timova koji su se plasirali u finale. Nekoliko timova ponudilo je rešenja zasnovana na sličnim tehnologijama ili principima. U ovim situacijama, na osnovu sistema bodovanja, za prolazak u finale su izabrana rešenja koja su bolje/detaljnije razrađena i objašnjena.

U nastavku se nalazi pregled pristiglih prijava, uz informaciju o najboljih pet timova prema oceni žirija, kao i ostalim timovima koji su plasirali u finale takmičenja:

PET PRVOPLASIRANIH TIMOVA

1. MESTO – CONTACTLESS WARRIORS

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Marija Demirović Fakultet organizacionih nauka, Beograd Razrađenu ideju preuzmite ovde
Aleksandar Đukanov Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Jelena Popović Fakultet organizacionih nauka, Beograd

2. MESTO – S-GEN

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Nikola Blaževski Ekonomski fakultet, Beograd Razrađenu ideju preuzmite ovde
Jelena Đurović Ekonomski fakultet, Beograd
Ana Eskić Ekonomski fakultet, Beograd

3. MESTO – 24H

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Ana Jaćimović Fakultet organizacionih nauka, Beograd Razrađenu ideju preuzmite ovde
Ivona Pajčin Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Marija Avramović Fakultet organizacionih nauka, Beograd

4. MESTO – ŠTEDIŠE

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Uroš Arsenijević Fakultet organizacionih nauka, Beograd Razrađenu ideju preuzmite ovde
Nemanja Živković Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Lena Nedić Fakultet organizacionih nauka, Beograd

5. MESTO – NIKA

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Tanja Tošić Fakultet organizacionih nauka, Beograd Razrađenu ideju preuzmite ovde
Draginja Nina Nikolić Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Teodora Janković Fakultet organizacionih nauka, Beograd

OSTALI FINALISTI (ABECEDNIM REDOM)

AD VICTORIAM

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Nataša Čačić Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Razrađenu ideju preuzmite ovde
Nataša Plavša Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Jovana Pupovac Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

CASHLESS STUDENTS

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Jelena Mladenović Fakultet organizacionih nauka, Beograd Razrađenu ideju preuzmite ovde
Pavle Kostić Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Luka Radojević Elektrotehnički fakultet, Beogra

EAP TEAM

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Aleksandar Vićentijević Ekonomski fakultet, Beograd Razrađenu ideju preuzmite ovde
Aleksandra Vučetić Ekonomski fakultet, Beograd
Anđela Ninković Ekonomski fakultet, Beograd

TRIPLE A

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Aleksandar Milojević Fakultet organizacionih nauka, Beograd Razrađenu ideju preuzmite ovde
Anđelija Đorđević Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Aleksandra Milenković Fakultet organizacionih nauka, Beograd

UMREŽAVANJE

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Milica Lukić Ekonomski fakultet, Beograd Razrađenu ideju preuzmite ovde
Jelena Milanović Ekonomski fakultet, Beograd
Rade Pavlović Ekonomski fakultet, Beograd

OSTALE PRIJAVE KOJE SU ISPUNILE USLOVE TAKMIČENJA

BELA EKONOMIJA

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Tamara Bosijoković Ekonomski fakultet, Niš Univerzalna aplikacija za bezgotovinsko plaćanje koja može projektovati buduće troškove
Milica Živanović Ekonomski fakultet, Niš
Jelena Milosavljević Ekonomski fakultet, Niš

FORTUNA

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Milena Ninović Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Kartica za mlade povezana sa aplikacijom koja bi informisala o mogućim popustima
Aleksandar Milinković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Verica Mihailović Poljoprivredni fakultet, Beograd

MOBILNI NOVČANICI

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Aleksandra Trifunović Fakultet političkih nauka, Beograd Aplikacija koja omogućava bezgotovinsko plaćanje skeniranjem QR koda
Jelena Vojvodić Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Aleksandar Golubović Fakultet političkih nauka, Beograd

NO CASH – NO STRESS

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Rajka Kovačević Ekonomski fakultet, Beograd Podsticanje bezgotovinskog plaćanja kroz tehnološke inovacije, edukaciju građana i stimulaciju online plaćanja
Angelina Čolović Ekonomski fakultet, Beograd
Dušan Anđelović Ekonomski fakultet, Beograd

THE FRAUDSTERS

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Miloš Dinić Ekonomski Fakultet, Niš Univerzalna aplikacija NBS za bezgotovinsko plaćanje koja omogućava kontrolu svih bezgotovinskih transakcija
Jelena Igić Ekonomski Fakultet, Niš
Stefan Milovanović Ekonomski Fakultet, Niš

TRI PRSTA

Ime i prezime studenta Naziv fakulteta Osnovna ideja
Tamara Stefanović Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Skener koji očitava obrazac vena u prstu kao zamena za PIN kodove prilikom bezgotovinskog plaćanja
Božana Kontić Ekonomski fakultet, Subotica
Jelena Janković Fakulet tehničkih nauka, Novi Sad