Dimitrovgrad - Opisi projekata

Pravo glasa za jedan od predloženih projekata imaju svi punoletni građani opštine Dimitrovgrad.

Period glasanja: od 15. do 23. juna 2017.

Lokacije:

  • Na štandu ispred zgrade Centra za kulturu, Trg Zorana Đinđića 2
  • Na štandu ispred hotela Saks Balkan, Balkanska 18

1. Kupovina terenskog vozila za Dom zdravlja

Vozilo koje trenutno koristi Dom zdravlja u Dimitrovgradu staro je 20 godina i kupovina novog terenskog automobila omogućila bi da se brže i lakše dolazi do pacijenata u razuđenim i planinskim selima, sa lošom putnom infrastrukturom.

Korisnici:

  • 1000 stanovnika u opštini Dimitrovgrad i okolnim selima

2. Rekonstrukcija platoa ispred Centra za kulturu

Uređenje platoa ispred Centra za kulturu podrazumeva sprovođenje zemljanih i radova na demontaži, rušenju postojećih i postavljanju novih granitnih ploča. Trenutni izgled platoa narušava najuži centar grada i usled neravnih površina predstavlja nebezbednu putanju za kretanje građana. Rekonstrukcija platoa je veoma značajna za lokalnu zajednicu jer se plato nalazi u samom centru grada, opremlјen je fontanom, mini amfiteatrom, klupama i zelenilom i predstavlja mesto za održavanje brojnih manifestacija i događaja: uskršnja manifestacija "Veligdenska peraška", tradicionalni ples maturanata "Ples sa Evropom", razni kulturno umetnički programi, nastupi rokgrupa i slično.

Korisnici:

  • svakodnevno 400 do 500 građana i višestruko veći broj posetilica različitih opštinskih manifestacija

3. Rekonstrukcija prostora za formiranje Turističkog info centra

U cilju formiranja Turističkog info centra u opštini Dimitrovgrad, potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg lokala koja podrazumeva popravku krova i krovnih elemenata, postavljanje novih crepova i oluka, malterisanje i krečenje zidova, zamenu celokupne stolarije. Lokal bi se sastojao iz dve funkcionalne celine – prodajni deo sa radnim pultom i administrativni deo sa kancelarijom. U centru bi bilo zaposleno troje ljudi.

Korisnici:

  • stanovnici opštine Dimitrovgrad i potencijalni turisti