Golubac - Opisi projekata

Pravo glasa za jedan od predloženih projekata imaju svi punoletni građani opštine Golubac

Period glasanja: od 14. do 20. juna 2017. od 7h do 14h

Lokacije:

  • Zgrada Opštinske uprave Golubac, ulica Cara Lazara 15
  • Turistički info centar, ulica Golubački trg
  • Mesna kancelarija Braničevo, Braničevo
  • Mesna kancelarija Dobra, Dobra
  • Mesna kancelarija Klenje, Klenje

1. Sanacija seoske ambulante u mesnoj zajednici Vinci

Seoska ambulanta u mesnoj zajednici Vinci je trenutno u veoma lošem stanju, bezbedonosni i higijenski uslovi za rad su neodgovarajući, a zbog dotrajalosti krovnog pokrivača u zimskim mesecima dolazi do prokišnjavanja i velikih gubitaka u toplotnoj energiji. Planirani radovi na sanaciji ambulante se odnose na zamenu krova, fasade, popravkom i bojenjem streha, unutrašnjih vrata, popravkom elektro instalacije i montažom novih rasvetnih tela, postavlјanjem sanitarija i završnim krečenjem. Spolјa je predviđena izrada trotoara do saobraćajnice.

Korisnici:

  • oko 3.000 stanovnika u mesnim zajednicama Usije i Vinci

2. Sanacija zgrade Osnovne škole “Branko Radičević”u naselјu Dobra

Zgrada područnog odeljenja OŠ „Branko Radičević“ u naselju Dobra nije rekonstruisana od 80-ih godina kako je otpočela sa radom. Nastavu pohađaju učenici dva razrada. Sanacija zgrade odnosi se na zamenu podova u učionicama i svlačionicama, zamenu fasadne stolarije i izradu demit fasade stiroporom sa završnom obradom. Realizacijom ovog projekta stvorili bi se kvalitetniji uslovi rada, mogućnost izvođenja kvalitetne nastave fizičkog obrazovanja, kao i značajna energetska efikasnost u vidu manjih troškova za ogrev.

Korisnici:

  • 42 učenika i nastavni kadar

3. Izgradnja nove zgrade Osnovne škole “Branko Radičević” u naselju Krivača

Kako bi se obezbedio rad područnog odeljenja Osnovne škole “Branko Radičević” u naselju Krivača, neophodno je izgraditi novu zgradu. Trenutno se nastava odvija u zgradi koja je montažne gradnje, sa limenim krovom, zbog čega često dolazi do prokišnjavanja. Realizacijom ovog projekta, doprinelo bi se većoj bezbednosti učenika i zaposlenih u školi.

Korisnici:

  • 20 učenika i nastavnika u područnom odeljenju OŠ