Plandište - Opisi projekata

Pravo glasa za jedan od predloženih projekata imaju svi punoletni građani opštine Plandište

Period glasanja: od 19. do 25. juna 2017.

Lokacije:

 • Opštinska uprava opštine Plandište, Vojvode Putnika 38
 • Dom zdravlja „1. oktobar“, Karađorđeva 13
 • Predškolska ustanova „Srećno detinjstvo“, Karađorđeva bb
 • Trg Saše Jorgovana
 • Mesna kancelarija Velika Greda, Maršala Tita 114
 • Mesna kancelarija Hajdučica, Janka Čmelika 33
 • Mesna kancelarija Jermenovci, Maršala Tita 64

1. Nabavka opreme i nameštaja za Osnovnu školu “Dositej Obradović”

Postojeća oprema i nameštaj u Osnovnoj školi “Dositej Obradović”, nisu menjani od otvaranja, punih 40 godina i nalaze se u veoma lošem stanju. Potrebno je obezbediti nove školske stolice, klupe, katedre, kao i rezervne delove nameštaja.

Korisnici:

 • 514 učenika i 100 nastavnika e

2. Nabavka opreme i aparata za Dom zdravlja “1. oktobar”

U cilјu pobolјšanja zdravstvene nege na teritoriji opštine Plandište, Dom zdravlja “1. oktobar” potrebno je opremiti ultrazvučnim aparatom sa odgovarajućim sondama i paketima merenja i bebi vagu.

Korisnici:

 • Zaposleni u Domu zdravlja i stanovnici opštine Plandište

3. Nabavka kotla za predškolsku ustanovu “Srećno detinjstvo”

U vrtiću „Srećno detinjstvo“ neophodno je zameniti postojeći kotao koji se usled dotrajalosti često kvari.

Korisnici:

 • 229 dece i 40 zaposlenih u vrtiću

4. Nabavka kotla za Dom zdravlja “1. oktobar”

U Domu zdravlja “1. oktobar” neophodno je zameniti postojeći kotao koji se usled dotrajalosti često kvari.

Korisnici:

 • Zaposleni u Domu zdravlja i stanovnici opštine Plandište