Takmičenje opština i gradova – projekti pobedničkih opština 2017.

Pored besplatne wifi zone, pet najaktivnijih lokalnih zajednica na takmičenju Uzmi račun i pobedi osvojilo je i 20.000 evra za opremanje i obnovu škola, bolnica, vrtića, trgova i drugih objekata i dobara od javnog značaja po izboru građana.

U glasanju, organizovanom u periodu od 12. do 26. juna, građani svake od pobedničkih opština su odlučili za koji projekat će sredstva biti utrošena:

Naziv opštine Izabrani projekat Broj glasova za pobednički projekat
Bela Palanka Uređenje arheološkog nalazišta "Remisiana" 145
Dimitrovgrad Formiranje Turističkog info centra 137
Plandište Nabavka opreme i aparata za Dom zdravlja "1. oktobar" 545
Bela Crkva Izgradnja dečijeg igrališta u gradskom parku 391
Golubac Izgradnja nove zgrade izdvojenog odeljenja OŠ "Branko Radičević" u naselju Krivača 75

Svi predlozi projekata lokalnih samouprava između kojih su građani mogli da glasaju:

Bela Palanka

 • 1. Rekonstrukcija prostora za Omladinski klub (Potkrovlјe biblioteke “Vuk Karadžić”)
 • 2. Uređenje arheološkog nalazišta „Remisiana“ (rekonstrukcija trga sa fontanom i spomenika Septimiju Severu)
 • 3. Postavljanje teretane na otvorenom u naselјu „Nova mala“

Dimitrovgrad

 • 1. Kupovina terenskog vozila za Dom zdravlja
 • 2. Rekonstrukcija platoa ispred Centra za kulturu (nabavka i postavljanje granitnih ploča)
 • 3. Rekonstrukcija prostora za formiranje Turističkog info centra

Plandište

 • 1. Nabavka opreme i nameštaja za Osnovnu školu “Dositej Obradović”
 • 2. Nabavka opreme i aparata za Dom zdravlja “1. oktobar” (ultrazvučni aparat sa sondama; bebi vaga)
 • 3. Nabavka kotla za predškolsku ustanovu “Srećno detinjstvo”
 • 4. Nabavka kotla za Dom zdravlja “1. oktobar”

Bela Crkva

 • 1. Rekontrukcija sale zgrade Centra za kulturu “Bela Crkva” i adaptacija prostorija za probe folklora
 • 2. Izgradnja dečijeg igrališta u gradskom parku
 • 3. Izgradnja dečijeg igrališta u predškolskoj ustanovi “Anđelka Đurić”

Golubac

 • 1. Sanacija seoske ambulante u mesnoj zajednici Vinci
 • 2. Sanacija zgrade Osnovne škole “Branko Radičević”u naselјu Dobra
 • 3. Izgradnja nove zgrade Osnovne škole “Branko Radičević” u naselju Krivača