Takmičenje opština i gradova – rang lista

Redosled Male opštine Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Blace 42.90
2 Dimitrovgrad 40.17
3 Bela Palanka 29.22
Redosled Srednje opštine Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Savski Venac, GO Beograd 43.34
2 Kula 26.21
3 Vrbas 25.43
Redosled Velike opštine Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Vranje, GO Vranje 43.50
2 Medijana, GO Niš 28.35
3 Kikinda 25.42