Takmičenje opština i gradova 2017 – rang lista

Prvih 12 rangiranih opština prema preseku od 30. marta 2017.

Redosled Opština Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Blace 42.9
2 Dimitrovgrad 40.17
3 Bela Palanka 29.22
4 Savski Venac, GO Beograd 43.34
5 Kula 26.21
6 Vrbas 25.43
7 Vranje, GO Vranje 43.5
8 Medijana, GO Niš 28.35
9 Kikinda 25.42