Rashodi budžeta Srbije 2018.

Novac iz budžeta Srbije se raspodeljuje na plate zaposlenih (državni sektor), penzije, finansiranje vojske, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanje, ali i za kapitalne investicije države u infrastrukturu, podsticaje u poljoprivredi i drugim privrednim granama, subvencije u raznim oblastima, otplatu dugova, očuvanje dugoročne stabilnosti zemlje i slično.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018, predviđeni su rashodi od 1.179 milijardi dinara, od čega 89% svih sredstava odlazi na tekuće izdatke i 11% na kapitalne investicije.

Grafički prikaz rashodne strane budžeta Srbije:

Rashodi budžeta Srbije 2018