Izveštaj 2016

Kao rezultat povolјnih makroekonomskih kretanja, bolјe naplate javnih prihoda i sistemske borbe protiv sive ekonomije, u toku 2016. godine značajno je umanjen fiskalni deficit, pri čemu su poreski prihodi premašili plan za 122 mlrd dinara.

Ukupni poreski prihodi države

Ukupni poreski prihodi države u 2016. godini iznosili su 1.586 mlrd RSD i povećani su za 7,2% realno u odnosu na prethodnu godinu, pre svega zahvalјujući povećanoj naplati PDV-a, potom akciza i na kraju poreza na dohodak građana.

  • Ukupna naplata PDV-a u 2016. godini iznosila je 453,5 mlrd RSD i povećana je za 37,5 mlrd RSD u odnosu na 2015. godinu, odnosno realno je veća za 7,8%. Smanjena je utaja PDV-a što se ogleda kroz povećanja koeficijenta naplate. Prema C-efficiency koeficijentu, stepen naplate PDV-a skočio je sa 70 na 75 % u 2016.
  • Ukupna naplata akciza iznosila je 265,6 mlrd RSD i povećana je za 29,8 mlrd RSD odnosno realno za 11,4%. Ovo povećanje najviše se duguje povećanju naplate akciza za promet derivatima nafte koje je iznosilo 143,9 mlrd RSD i realno je veće za 11,8% u odnosu na prethodnu godinu. To je rezultat suzbijanja nelegalnog prometa derivatima koji se odvijao kroz markiranje goriva. Takođe, Poreska uprava i MUP su tokom 2016. oduzeli više od 90 tona rezanog duvana i duvana u listu.
  • Porez na dohodak građana u 2016. godini iznosio je 155 mlrd RSD povećan je za 8,3 mlrd RSD odnosno za 4,5% realno u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći doprinos bolјoj naplati poreza i akciza i unapređenju fer konkurencije dalo je sprovođenje mera i aktivnosti Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije koje se odnose na efikasno i organizovano postupanje inspekcijskih organa i Poreske uprave.

Inspekcijski organi su izvršili ukupno 245.392 inspekcijska nadzora. Otkriveno je 3.656 neregistrovanih subjekata čemu je posebno doprinela primena novog Zakona o inspekcijskom nadzoru kojim je uvedena mera kontrole poslovanja neregistrovanih subjekata.

Inspektorat za rad je izvršio ukupno 53.069 inspekcijskih nadzora – ovom prilikom zatečena su 19.472 lica koja rade „na crno” – 90% njih je nakon obavlјenog nadzora zasnovalo radni odnos, što je skok za 44% u odnosu na 2015.

Tržišna inspekcija je izvršila 20.790 nadzora, izrečeno je 2.093 inspekcijskih upravnih mera, a procenat izvešenja je skoro 98%.

U domenu jačanja kapaciteta inspekcija, organizovane su specifične sektorske obuke za 330 inspektora sa republičkog i 1200 sa lokalnog nivoa. Poreska uprava je održala obuke za 1.056 inspektora u cilјu unapređenja sistema procesuiranja krivičnih dela i prekršaja protiv privrede. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pokrenulo javnu nabavku za izradu jedinstvenog softvera za koordinaciju rada inspekcija e-Inspektor. Razvijen je sajt Koordinacione komisije – www.inspektor.gov.rs na kojem se nalaze svi propisi, vodiči, kontrolne liste, video uputstva, kontakt i drugi materijali važni za inspekcijski nadzor.

U delu Nacionalnog programa koji se odnosi na fiskalnu politiku, reformu parafiskalnih nameta i unapređenje fiskalizacije potrebno je uraditi znatno više u godini pred nama. Od podsticajnih mera obezbeđeno je 16 milijardi dinara za podsticanje preduzetništva od čega 4,4 milijarde bespovratno.

Iako je Inspektorat rada postigao odlične rezultate, neophodno je preduzeti dodatne aktivnosti u toku 2017. godine radi rešavanja problema neformalno zaposlenih čiji je broj u 4. kvartalu 2016. godine iznosio 570.700, od čega 65% radi u polјoprivredi. U poređenju sa istim kvartalom 2015. godine, broj neformalno zaposlenih je veći za 43.400. U cilјu regulisanja sezonskog zapošavanja, Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, je u saradnji sa sa Ministarstvom polјoprivrede i zaštite životne sredine, Poreskom upravom, NALED-om i drugim relevantnim državnim organima (Fond PIO, CROSO, NSZ, RFZO) započelo izradu Zakona o sezonskom radu u polјoprivredi.

Vlada Srbije proglasila je 2017. i 2018. za Godine borbe protiv sive ekonomije. Edukativna kampanja „Porez plati da ti se dobrim vrati“ koju je tokom 2016. i početkom 2017. sprovela Poreska uprava i nagradna igra „Uzmi račun i pobedi“ koju je realizovala Vlada Srbije uz podršku NALED-a i kompanija okuplјenih u Savezu za fer konkurenciju imale su veliki efekat na jačanje svesti građana i privrede o štetnim posledicama nelegalnog poslovanja (94% podržava borbu protiv sive ekonomije) i izgradnju poreske kulture u Srbiji što se odslikava kroz povećano evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa kod malih obveznika za čak 33,84% u prvom kvartalu 2017.