Izvlačenja i dobitnici

U periodu od 8. do 31. marta 2017, koliko formalno traje nagradna igra, biće organizovana četiri javna izvlačenja nagrada i to:

U izvlačenju pojedinog kola nagradne igre učestvuju sve koverte koje su blagovremeno pristigle na adresu koju je odredio Priređivač. Blagovremeno pristigle koverte su sve koverte koje su pristigle na adresu koju je odredio Priređivač najkasnije do sledećih termina:

  •  do 10.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 1. izvlačenje
  •  do 17.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 2. izvlačenje
  •  do 24.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 3. izvlačenje
  •  do 30.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 4. izvlačenje

Koverte koje su blagovremeno stigle na traženu adresu i nisu izvučene u nekom od izvlačenja učestvuju u narednom izvlačenju, sve do poslenjeg, četvrtog izvlačenja.

Do 30. marta ukupno je proizvedeno i distribuirano 11.320.000 koverata, dok su građani ukupno preuzeli 11.121.337 koverata - Izveštaj o kovertama.

Način objavljivanja rezultata nagradne igre i preuzimanje nagrade

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Priređivač nagradne igre, zadržava pravo da naknadno proveri ispravnost fiskalnih računa i slipova koverata koje su regularne, kod prodavca ili banke preko koje je obavljena kupovina, kao i to da li su dobitnici punoletni stanovnici Srbije i nisu zaposleni kod Priređivača nagradne igre, ili u Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Državnoj lutriji Srbije, Republičkom sekretarijatu za javne politike i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Ukoliko Komisija utvrdi neispravnost koverte po svim pravilima koja su propisana Pravilima nagradne igre, učesniku čija je koverta izvučena biće uskraćeno pravo na nagradu, a nagrada će biti preneta u nagradni fond. Imena dobitnika nagradne igre svakog pojedinog izvlačenja, biće objavljena u dnevnom listu ''Politika'' u roku od 3 dana od dana svakog izvlačenja dobitnika, kao i na internet stranici Priređivača, na internet stranici nagradne igre www.uzmiracun.rs, te na internet stranici Radio televizije Srbije. Priređivač se obavezuje da uruči dobitnicima uputstvo o preuzimanju nagrade i potvrdu o dobitku u roku od 30 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu ''Politika”.

Dobitnik u Nagradnoj igri je dužan da se u roku iz prethodnog stava javi u sedište Priređivača, ul. Birčaninova 6, Beograd i preuzme potvrdu o dobitku, te da u roku od 60 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu „Politika“ preuzme nagradu u skladu sa uputstvom dobijenim od strane Priređivača. Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću i pravilima ove nagradne igre.