O NALED-u

NALED je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje zajedničkim snagama kontinuirano rade na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od svog osnivanja 2006. godine do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju koja okuplja više od 300 članova, dok mrežu partnera čini preko 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu. Daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji. Članovi NALED-a se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede i fer konkurenciju. Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na poboljšanje poslovne klime na nacionalnom i lokalnom nivou.

NALED-ove studije i analize, projekti za jačanje konkurentnosti i originalne inicijative dale su značajan doprinos reformama u Srbiji i administrativnom rasterećenju privrede. Na čelu Stručne grupe za suzbijanje sive ekonomije NALED je učestvovao u izradi prvog Nacionalnog programa sa 68 mera za rešavanje problema nelegalne trgovine, poreske evazije i rada na crno.

Retrospektiva decenije rada NALED-a (2006-2016)