Podrška inspekcijskom nadzoru

  • NALED
  •  
  • MDULS
  •  
  • EBRD

Info list - Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru
Info list - Zakon o inspekcijskom nadzoru i rezultati Jedinice za podršku KK

NALED je u junu 2017. u saradnji s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i uz podršku EBRD-a formirao stručni tim – Jedinicu za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koja sistemski vodi reformu inspekcija i ima za cilj da obezbedi:

  • održivo funkcionisanje Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor (Vladino telo koje je zaduženo za usklađivanje i unapređenje planiranja i sprovođenje inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji);
  • koodinaciju i sprovođenje Akcionog plana za reformu inspekcija;
  • finalizaciju implementacije softvera eInspektor;
  • uspostavljanje dijaloga između inspekcija i privrede;
  • promociju reforme inspekcija.

Tokom tri godine rada, Jedinica je obezbedila održivu saradnju svih inspekcijskih organa i pripremila izmene 78 propisa u cilju usaglašavanja sa krovnim Zakonom o inspekcijskom nadzoru, uspostavila bolju saradnju prekršajnih sudova i inspekcija, bila predlagač niza metodoloških materijala i obrazaca za olakšavanje rada inspekcija i služila kao tačka kontakta između privrede i inspekcija.

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Jedinica je pripremila prvi Info list o pravima i obavezama privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru koji služi kao koristan i praktičan vodič i za privrednike i za inspekcije. Dokument je formalno usvojen i od strane Koordinacione komisije.

Koordinaciona komisija preko Jedinice prati implementaciju softvera e-inspektor - jedinstvene elektronske platforme za planiranje i upravljanje inspekcijskim nadzorom koja doprinesi većoj efikasnosti i transparentnosti rada inspekcija, kao i njihovoj boljoj međusobnoj koordinaciji.

Jedinica je zadužena i za kompletno vođenje sajta inspektor.gov.rs na kojem se mogu pronaći sve relevantne informacije u vezi sa radom Komisije i svih inspekcija u Srbiji.

Jedinica od marta 2020. godine koordiniše radom Kontakt centra republičkih inspekcija, kao jedinstvenog mesta za prijave koje se odnose na inspekcijski nadzor. Prijave je moguće podneti putem online formulara i pozivom na broj 011 6350 322.