Podrška takmičenju

 
 
Podrška takmičenju

Cashless Case Challenge je studentsko takmičenje za najbolje ideje koje mogu da doprinesu razvoju bezgotovinskog društva. Takmičenje organizuje NALED u saradnji sa Ministarstvom finansija. Organizaciju takmičenja su podržali kompanija Mastercard (pokrovitelj projekta), Societe Generale banka (partner projekta), Fakultet organizacionih nauka i Case Study Club (prijatelji projekta). Promociju inicijative podržali su Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Ekonomski fakultet u Beogradu, Fakultet političkih nauka u Beogradu i Centar za razvoj karijere FPN-a, Pravni fakultet u Beogradu, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Grada Beograda, Organizacija srpskih studenata u inostranstvu OSSI, EU Info point Novi Sad.

 • NALED
 • Ministarstvo finansija
 • Mastercard
 • Societe Generale
 • FEFA
 • EKOF
 • FPN i Centar za razvoj karijere
 • Fakultet inzenjerskih nauka
 • Kancelarija za mlade Grada Beograda
 • OSSI
 • EU Info point Novi Sad
 • Unija studenata
 • SKONUS
 • Pravni fakultet - UNION
 • Metropolitan Univerzitet
 • Pazarce INFO
 • Nacionalna asocijacija KZM
 • Fluo Societe
 • Forum studenata novinasrtva Evrope
 • Erasmus student network Srbija
 • FTN Cacak
 • Tajmlajn magazine
 • Etno mreza
 • FTN - Novi Sad
 • Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Megatrend
 • Univerzitet UNION Beograd
 • Beogradska Bankarska Akademija