Program

Program

Nacionalna inicijativa za bezgotovinsko plaćanje „Bolji način“ podržava aktivnosti Vlade Republike Srbije na suzbijanju sive ekonomije. Projekat je pomogao izradu nacrta novog programa za suzbijanje sive ekonomije do 2025. i u procesu pripreme tog strateškog dokumenta, NALED je uradio novu procenu obima Sive ekonomije u Srbiji 2022. koja je pokazala da obim sive ekonomije u prethodnih pet godina nastavlja da opada. Studija sprovedena prema anketnom metodu, procenjuje da je nivo sive ekonomije među registrovanom privredom smanjen za oko tri procentna poena u periodu 2017-2021 odnosno sa 14,9% na 11,7% BDP-a. Studija sprovedena prema anketnom metodu, procenjuje da je nivo sive ekonomije među registrovanom privredom smanjen za oko tri procentna poena u periodu 2017-2021 odnosno sa 14,9% na 11,7% BDP-a.

Novi Program za suzbijanje sive ekonomije do 2025. godine sadrži 23 mere. Ove mere usmerene su na unapređenje nadzora i procesuiranja prekršaja s jedne strane, i uvođenje podsticajnih mera i olakšica za legalno poslovanje s druge, i mogu se podeliti u tri grupe:

1. Jačanje kapaciteta inspekcija i prekršajnih sudova
1.1 Uspostavljanje potpune funkcionalnosti sistema eInspektor i jedinstvenog Kontakt centra
1.2 Unapređenje efikasnosti rada inspekcija i inspekcijske prakse
1.3 Unapređenje položaja inspektora
1.4 Razvoj i nadzor nad sprovođenjem hodograma za koordinaciju inspekcijskog nadzora
1.5 Unapređenje efikasnosti sprovođenja prekršajnog postupka
1.6 Sprečavanje slučajeva prevara u vezi sa prehrambrenim proizvodima

2. Unapređenje postupka poreskog nadzora i prijave
2.1 Unapređenje kapaciteta Poreske uprave i privrednih društava za sprovođenje Zakona o fiskalizaciji
2.2 Unapređenje sistema elektronske razmene faktura
2.3 Kampanja za promociju fiskalne odgovornosti i discipline i promocija borbe protiv sive ekonomije
2.4 Jačanje IT sektora i analitičkih kapaciteta Poreske uprave
2.5 Finansijska i fiskalna edukacija mladih
2.6 Uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta za izdavanje uverenja o plaćenim porezima
2.7 Stimulisanje naplate poreza na prihode od zakupa nepokretnosti

3. Fiskalno i administrativno rasterećenje legalnog poslovanja
3.1 Fiskalno rasterećenje rada
3.2 Uspostavljanje javnog, eletkronskog registra neporeskih dažbina i reforma parafiskala
3.3 Stimulisanje bezgotovinskog plaćanja za javne usluge
3.4 Stimulisanje bezgotovinskog plaćanja za ostala dobra i usluge
3.5 Kampanja za podsticanje bezgotovinskog plaćanja
3.6 Regulisanje novih oblika rada i proširenje pojednostavljenog radnog angažovanja
3.7 Unapređenje mera za početnike u poslovanju i promocija preduzetničkog mentaliteta i inovacija
3.8 Prevođenje u legalne tokove aktivnosti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
3.9 Unapređenje postupka ozakonjenja objekata
3.10 Uspostavljanje jedinstvene baze mišljenja ministarstava izdatih na zahtev privrednih subjekata