Rezultati I ciklusa

Učešće građana

Za vreme trajanja nagradne igre građani su poslali 8.565.070 koverata odnosno 85.650.070 fiskalnih računa i slipova. Minimalna vrednost poslatih računa procenjuje se na 6,8 milijardi dinara, a pripadajućeg PDV-a na 1,13 milijardi dinara odnosno 9,19 miliona evra.

Na osnovu istraživanja stavova građana o sivoj ekonomiji, koje je sproveo NALED  u septembru 2017, više od trećine građana Srbije (37%) je učestvovalo u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi, što je gotovo četiri puta veći odziv nego u Slovačkoj koja je jedan od primera najbolјe prakse u organizaciji fiskalnih lutrija. Takođe, istraživanje je pokazalo da 90% građana Srbije podržava borbu protiv sive ekonomije, što se uz istraživanje iz februara 2017. svrstava u najveću podršku u poslednje tri godine.

Nagrade

Nagradni fond je obuhvatao 742 nagrade ukupne vrednosti od 135.344.181,46 dinara (sa uračunatim PDV-om) ili 1,09 miliona evra. 690 nagrada male i srednje vrednosti je obezbedila društveno odgovorna privreda okuplјena u NALED-u, dok su najvrednije nagrade uklјučujući i 6 stanova u Beogradu obezbeđene iz budžeta Republike Srbije.

U četiri javna izvlačenja na RTS-u, izvučena su 742 potencijalna dobitnika. Nakon završetka nagradne igre izdate su 692 potvrde o dobitku, 32 nisu preuzete dok 18 građana nije ispunjavalo pravila nagradne igre s obzirom na to da je reč o maloletnim licima.

Takmičenje opština i gradova

Fiskalni računi i slipovi poslati su iz 187 gradova i opština (uklјučujući Kosovo i Metohiju). Najveći broj koverata pristigao je iz najvećih gradova: Beograda – 2.457.420 (najviše Novi Beograd – 375.988), Novog Sada – 438.350, Niša – 288.026, Kragujevca – 226.290 i Pančeva – 171.655.

U 109 gradova i opština svaki stanovnik je u proseku poslao najmanje jednu kovertu, a u pojedinim i gotovo dve - Savski venac (1,97), Bela Palanka (1,84), Bela Crkva (1,81), Dimitrovgrad (1,78) i Novi Beograd (1,75). Dnevni rekord u broju poslatih koverata postavlјen je 30. marta – 421.405. Najaktivnije opštine (broj koverata po glavi stanovnika u odnosu na kupovnu moć) bile su Bela Palanka, Dimitrovgrad, Plandište, Bela Crkva, Golubac, Sečanj, Žitište, Rakovica, Svrlјig, Bački Petrovac, Prokuplјe i Titel, koje su kao pobednice takmičenja osvojile WiFi zone sa besplatnim internetom. Prvih pet podeliće i fond od 100.000 evra za ulaganja u infrastrukturu po izboru građana. 

„WiFi“ zone postavlјene su u svih 12 pobedničkih lokalnih samouprava, a tokom leta organizovano je i njihovo svečano otvaranje. U periodu od 12. do 26. juna 2017, u pet najaktivnijih lokalnih zajednica organizovano je i glasanje za izbor projekta od javnog značaja koji će biti finansirani iz nagradnog fonda. Građani Bele Palanke najviše glasova dali su za uređenje arheološkog nalazišta „Remisiana“ koje podrazumeva rekonstrukciju trga sa fontanom i spomenika Septimiju Severu. U opštini Dimitrovgrad, pobednički projekat je formiranje Turističkog info centra. Građani opštine Plandište  su izabrali da se Domu zdravlјa “1. oktobar” nabavi bebi vaga i ultrazvučni aparat sa odgovarajućim sondama i paketima merenja. U opštini Bela Crkva odlučeno je da se sredstva iz nagradnog fonda utroše na izgradnju igrališta u gradskom parku, dok su stanovnici opštine Golubac  novac usmerili za izgradnju izvdojenog odelјenja Osnovne škole “Branko Radičević” u naselјu Krivača.

Fiskalni efekti nagradne igre

U prvom kvartalu 2017. zabeležen je rast ukupnog prometa evidentiranog preko fiskalnih kasa od 7,64% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći skok od čak 33,84% zabeležen je kod tzv. malih obveznika fiskalizacije kod kojih je siva ekonomija najzastuplјenija, kao i u cilјnim sektorima u kojima se ostvaruje najveći promet. U istom periodu, za čak 18,5% porastao je broj plaćanja putem kartica i za gotovo 17,5% povećana je vrednost bezgotovinskih transakcija. 

 

Promet preko fiskalnih kasa kod svih obveznika

 

Sektor jan-mar 2016. jan-mar 2017. Rast

Trgovina

86.269.813.110

92.772.409.481

7,54%

Ugostiteljstvo

7.021.180.232

7.475.730.755

6,47%

Nekretnine

423.245.932

550.966.205

30,18%

Komunikacije

226.822.168

276.957.643

22,10%

Saobraćaj

729.481.237

825.846.556

13,21%

Ukupno

97.188.041.978

104.610.463.744

7,64%

*Iznosi u dinarima Izvor: Poreska uprava Srbije

 

Promet preko fiskalnih kasa kod „malih“ obveznika

 

Sektor jan-mar 2016. jan-mar 2017. Rast

Trgovina

5.413.941.056

7.975.263.077

47,31%

Ugostiteljstvo

1.933.769.583

2.212.704.164

14,42%

Nekretnine

100.785.816

197.372.135

95,83%

Građevinarstvo

38.089.383

65.743.103

72,60%

Komunikacije

56.573.478

76.868.599

35,87%

Ukupno

9.372.571.180   

12.543.844.281

33,84%

*Iznosi u dinarima Izvor: Poreska uprava Srbije

 

Kada posmatramo promet kod PDV obveznika, njihov obrt u prvom kvartalu u trgovini na veliko i malo povećan je 7,8%, u građevinarstvu 20,9% i ugostitelјstvu 11,85%. U šest sektora koje je posmatrala Poreska uprava ostvaren je rast prometa od 91 milijarde dinara što bi, ako bismo na tu osnovicu obračunali samo nižu stopu PDV-a od 10%, značilo dodatnih devet milijardi dinara prihoda za budžet odnosno 73 miliona evra.

Jačanje poreske discipline

Tokom trajanja nagradne igre uočena je veća spremnost građana da ukažu na slučajeve poslovanja mimo propisa. Podaci Poreskog alarma pokazuju da su građani tokom prva tri meseca ove godine podneli čak 47,3% prijava za neizdavanje računa više nego u prvom kvartalu 2016. od čega je najveći rast zabeležen u martu od neverovatnih 88,55%.

 

Prijave građana putem Poreskog alarma za neizdavanje fiskalnih računa

 

Perod 2016. 2017. Rast
Januar 233 248 6,44%
Februar 299 442 47,83%
Mart 227 428 88,55%
Ukupno 759 1.118 47,3%
Izvor: Poreska uprava Srbije

 

Nagradna igra uticala je na smanjenje prekršaja koje su uočili poreski inspektori tokom terenskih kontrola. U prvom kvartalu 2017. evidentirano je 709 nepravilnosti u izdavanju fiskalnih računa što je za 24,33% manje u odnosu na isto tromesečje 2016. kada je utvrđeno 937 nepravilnosti. Smanjeno je i izricanje mera zabrane obavlјanja delatnosti zbog neizdavanja računa. U prvom kvartalu 2016. zatvorena su 532 objekta dok je u istom tromesečju ove godine privremena zabrana rada izrečena vlasnicima 494 radnji odnosno 7,14% manje u odnosu na isti period lane.