Šampioni bezgotovinskog 2019

Pod sloganom Plati karticom i pobedi, od 1. jula do 31. decembra 2019. održano je takmičenje gradova i opština Šampioni bezgotovinskog plaćanja u organizaciji Кancelarije za IT i eUpravu u saradnji s NALED-om i uz podršku kompanija Mastercard i Visa. 

U takmičenju je učestvovalo 60 gradova i opština sa teritorije Republike Srbije koji su omogućili plaćanje taksi i naknada platnim karticama na šalterima. Pobednici su izabrani prema broju taksi, naknada i poreza plaćenih karticom na šalterima lokalnih samouprava u odnosu na broj stanovnika, od 1. jula do 31. decembra. Tokom šest meseci, građani u ovim opštinama su bezgotovinski platili 13.500 taksi, naknada i poreza u iznosu većem od 20 miliona dinara, a najuspešnija bila je Opština Priboj koja je osvojila prvo mesto na takmičenju

Za najuspešnijih 10 gradova i opština predviđeno je priznanje u vidu plakete „Šampioni bezgotovinskog plaćanja", za pet prvoplasiranih internet prezentacija „U službi građana" u skladu sa standardima internet prezentacije Vlade Srbije, dok je za prvoplasiranu opštinu predviđena nagradna sredstva od 20.000 evra za dečije igralište, koja su zbog promenjenih okolnosti usled pandemije korona virusa preusmerena na nabavku IT opreme za Mašinsko-elektrotehničku školu i lokalnu administraciju, uz saglasnost organizatora i pobedničke opštine. 

Tokom trajanja takmičenja, za sve one koji gradske ili opštinske usluge plaćaju karticom na šalteru, obezbeđene su najniže provizije od 45 dinara na uplate do 4.500 dinara, odnosno 1% za uplate veće vrednosti.

Rang lista lokalnih samouprava objavljivana je na nacionalnom portalu posvećenom borbi protiv sive ekonomije www.uzmiracun.rs na osnovu podataka o broju taksi, naknada i poreza plaćenih karticom u lokalnim samoupravama koje su pripremale ITE i banke koje ustupaju POS terminale – Komercijalna banka i Poštanska štedionica.  

Bezgotovinske transakcije za građane i privredu znače niže troškove plaćanja, veću efikasnost i bezbednost. Država dobija transaparentnije finansijske tokove, priliku za bolje ubiranje poreza i brži ekonomski razvoj, kao i niže troškove jer su izrada i čuvanje gotovine skupi.

Takmičenje predstavlja jednu od aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije koja je usmerena na smanjenje upotrebe gotovine, imajući u vidu da je keš generator nelegalne trgovine i utaje poreza.