Stručna grupa

Odluka Vlade Srbije – Koordinaciono telo za borbu protiv sive ekonomije - Januar 2021.

Stručna grupa za sivu ekonomiju, koja pruža podršku Koordinacionom telu za usmeravanje aktivnosti za suzbijanje sive ekonomije, zadužena je za kreiranje Nacionalnog programa i godišnjih akcionih planova.

Radom Stručne grupe koordinira NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

U radu Stručne grupe učestvuju:

 • Kabinet predsednika Vlade
 • Ministartstvo pravde
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 • Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo privrede
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Poreska uprava
 • Uprava carina
 • Bezbednosno informativna agencija (BIA)
 • Republički sekretarijat za javne politike
 • Republički zavod za statistiku
 • Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • Fiskalni savet
 • Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
 • Savez za fer konkurenciju
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • Narodna banka Srbije
 • Sekretarijat za inspekcijske poslove Grada Beograda
 • Agencija za privredne registre (APR)

Na ovaj način obezbeđeno je da ključni državni organi, u čijoj nadležnosti je suzbijanje različitih pojavnih oblika sive ekonomije, aktivno učestvuju u definisanju osnovnih ciljeva, načela, mera i aktivnosti za suzbijanje sive ekonomije, zajedno sa predstavnicima privrede i civilnog društva.