Takmičenje opština

Takmičenje opština i gradova

Uporedo sa nagradnom igrom Uzmi račun i pobedi 2018, organizuje se i takmičenje gradova i opština u broju prikupljenih i poslatih fiskalnih računa i slipova.

Pravo učešća u takmičenju imaju svi gradovi, gradske opštine i opštine na teritoriji Republike Srbije, a kako bi sve lokalne samouprave imale podjednaku šansu da pobede, podeljene su prema broju stanovnika u tri takmičarske grupe - male, srednje i velike.

U svakoj od takmičarskih kategorija biće izabrane po tri opštine, odnosno ukupno devet, koje će biti nagrađene sa po 23.000 evra. Ova sredstva su namenjena za opremanje i obnovu škola, bolnica, vrtića, trgova i drugih objekata i dobara od javnog značaja po izboru građana.

Lokalne samouprave koje u svojoj kategoriji zauzmu prvo mesto na listi dodatno će osvojiti i WiFi zonu besplatnog interneta.

Rang lista u svakoj od kategorija pravi se na osnovu broja poslatih računa i slipova po glavi stanovnika ponderisan kupovnom moći, a svoju poziciju lokalne samouprave mogu svakodnevno pratiti na stranici Rang lista opština

 

 

Takmicenje opstina i gradova 2018