Takmičenje opština

Uslovi i pravila takmičenja

 

Pravila takmičenja Šampioni bezgotovinskog plaćanja

*******

Takmičenje Šampioni bezgotovinskog takmičenja je realizovano od 1. jula do 31. decembra 2019. sa ciljem podsticanja bezgotovinskih načina plaćanja na šalterima lokalnih samouprava. Više informacija o takmičenju pročitajte u nastavku.

*******

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu - ITE i NALED, uz podršku kompanija Mastercard i Visa, od 1. jula do 31. decembra 2019, organizuju takmičenje lokalnih samouprava Šampioni bezgotovinskog plaćanja.

Takmičenje i kampanja, koja ima za cilj jačanje svesti građana o prednostima i mogućnostima bezgotovinskog plaćanja, realizuju se u skladu sa Posebnim ciljem 5, merom 5.4 Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije 2019/20. Vlade Republike Srbije.

Opštine i gradovi će se takmičiti u tome na čijim šalterima če najveći broj taksi, naknada i poreza biti plaćen karticom u odnosu na broj stanovnika.

Uslovi za učešće u takmičenju

Pravo učešća u takmičenju imaju sve lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije koje potpišu Sporazum sa ITE o uvođenju POS terminala i dostave potrebne informacije za njihovu instalaciju, uključujući: spisak i iznose taksi, naknada i poreza koje građani i privreda plaćaju lokalnoj samoupravi; adrese lokacija za instalaciju POS terminala; broj potrebnih POS terminala.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti poštom na adresu ITE - Katićeva 14-16, 11000 Beograd i na mejl adresu marina.rakic@ite.gov.rs. Rok za dostavljanje dokumentacije je 17. jun 2019, dok je rok za instalaciju POS terminala 1. jul.

Dokumenta:

Spisak lokalnih samouprava koje su do sada u saradnji sa ITE uvele POS terminal dostupan je ovde.

Pogodnosti i nagrade

Lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove za takmičenje ostvaruju pravo na sledeće pogodnosti za sebe, građane i privredu:

  • Besplatna instalacija i obuka za korišćenje POS terminala, čime se građanima i privredi omogućava bezgotovinsko plaćanje taksi, naknada i poreza u šalter sali lokalne samouprave (bez odlaska u banku ili poštu);
  • I do dvostruko niži troškovi provizije za plaćanje javnih usluga preko POS terminala – 45 dinara za iznose manje od 4.500 dinara i 1% vrednosti transakcije za iznose veće od 4.500 dinara;
  • Besplatno brendiranje šalter sale i pravo korišćenja logoa i grafičkih rešenja takmičenja;
  • Učešće u nacionalnoj kampanji i promociji.

Prvih 10 lokalnih samouprava u čijim šalter salama bude obavljen najveći broj plaćanja taksi, naknada i poreza karticom u odnosu na broj stanovnika tokom takmičenja, dobija plaketu “Šampioni bezgotovinskog plaćanja” koja će biti svečano uručena u okviru završne konferencije u Beogradu.

Prvih pet lokalnih samouprava dobija internet prezentaciju “U službi građana” u skladu sa tehnološkim i grafičkim standardima internet prezentacije Vlade Srbije.

Prvoplasirana lokalna samouprava dobija dečje igralište u vrednosti od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Praćenje rezultata

Rang lista lokalnih samouprava koje budu učestvovale u takmičenju biće objavljivana na nedeljnom nivou na nacionalnom portalu posvećenom borbi protiv sive ekonomije na stranici Rang lista opština. Podatke o broju plaćanja taksi, naknada i poreza u lokalnim samoupravama pripremaće ITE i banke koje ustupaju POS terminale – Komercijalna banka i Poštanska štedionica.      

Promo materijali