Troškovi osnivanja i poslovanja

Br Troškovi osnivanja (u RSD) Preduzetnik Privredno društvo
Elektronski Lično
(na šalteru)
Elektronski Lično
(na šalteru)
1 Naknada za osnivanje društva 1.000 1.500 4.500 4.900
2 Registracija i objava osnivačkog akta / / 1.000 1.000
3 Overa osnivačkog akta / / / 1.260
4 Overa OP obrasca 360 360 360 360
5 Izrada pečata (opciono) 2.000 2.000 2.000 2.000
6 Osnovni novčani kapital / / 100 100
Ukupni min 1.360 1.860 5.960 7.620
Ukupno max 3.360 3.860 7.960 9.620
Br Fiksni mesečni troškovi poslovanja Preduzetnik Privredno društvo
7 Održavanje računa u banci 450 450
8 E-banking 300 300
9 Knigovodstvene usluge (prosek) 6.000 12.000
Ukupno 6.750 12.750