Stručni žiri

DUŠAN VUJOVIĆ

MINISTAR FINANSIJA

Rođen je 1951. godine u Požarevcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske studije završio je na američkom univerzitetu "Berkli". Radio je kao asistent na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu i kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a potom i kao docent i vanredni profesor na tom fakultetu. Bio je dugogodišnji saradnik Svetske banke (SB). Rukovodio je programom stručnog usavršavanja kadrova iz ekonomskih ministarstava zemalјa u tranziciji iz istočne i južne Evrope, bivšeg SSSR-a, Kine i Vijetnama. Radio je kao predstavnik Srbije i Crne Gore u Savetu direktora SB, rukovodio je programom SB u Ukrajini i bio vodeći ekonomista te banke za Evropu i centralnu Aziju. Od 2011. godine Vujović je radio kao konsultant Svetske banke i USAID-a u oblasti inovacija, budžetske reforme i reforme javnog sektora. Predaje na nekoliko fakulteta u svetu. U Beogradu je profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA).MDirektor je Instituta za strategiju i konkurentnost tog fakulteta. Objavio je veliki broj radova u međunarodnim časopisima. Glavni je urednik časopisa "Finansije", koji izdaje Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije.

VIOLETA JOVANOVIĆ

IZVRŠNA DIREKTORKA NALED-a

Kao stručnjak i tim lider na USAID-ovim programima u Srbiji i regionu, Violeta od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog ekonomskog i ruralnog razvoja i standardizacije, kroz osmišljavanje i realizaciju kompleksnih razvojnih projekata za oporavak privrede i preduzetništva u vrednosti od preko 10 miliona dolara. Kao prvi zaposleni u NALED-u, na poziciji izvršnog direktora od jula 2007. pokreće osamostaljivanje i izgradnju organizacije koja izrasta u najveću javno-privatnu asocijaciju usmerenu na izgradnju povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope. Kao diplomirani filolog, dodatno obrazovanje u domenu ekonomije i projektnog menadžmenta stiče na specijalizovanim obukama i studijskim programima u SAD i Evropi. Angažovana je kao motivacioni govornik i moderator na stručnim skupovima na temu ženskog preduzetništva i liderstva u zemlji i inostranstvu. Poseduje međunarodno iskustvo kao konsultant u oblasti sertifikacije i zaštite intelektualne svojine. Aktivno doprinosi očuvanju tradicionalnog nasleđa Srbije i zapošljavanju žena kroz ulogu osnivača i dobrovoljne predsednice Etno mreže.

JELENA RISTIĆ

DIREKTORKA ZA TRŽIŠTA SRBIJE, CRNE GORE i BiH

Na poziciji direktora za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine je od 2017. godine gde je zadužena za dalji razvoj poslovnih prilika na ova tri tržišta. Predvodi razvoj i implementaciju strateških i taktičkih planova za poslovni razvoj, upravljanje proizvodima i podršku marketinškim aktivnostima u skladu sa globalnim i lokalnim ciljevima kompanije. U kompaniji Mastercard je od 2009. godine i tokom tog perioda je radila na jačanju pozicije kompanije i unapređenju poslovnih operacija u Srbiji i Crnoj Gori. Poseduje opsežno iskustvo u bankarskom sektoru u Srbiji i radila je u kartičarskim odeljenjima dve velike banke - Banca Intesa i Vojvođanske banke. Završila je bankarstvo, finansije i osiguranje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

GORAN PITIĆ

PREDSEDNIK UO SOCIETE GENERALE BANKE, PREDSEDAVAJUĆI SAVEZA ZA FER KONKURENCIJU U NALED-u

Redovni je profesor ekonomije i pridruženi MOC profesor na Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, SAD. Predsednik je Saveta FEFA. Član je upravnog odbora privrednog društva Metalac Holding iz Gornjeg Milanovca od 2008. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje magistra je stekao na dva fakulteta – na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Katedri za ekonomiju Univerziteta u Torontu. Specijalizirao je ekonomiju na Univerzitetu u Vorviku u Velikoj Britaniji 1991/92 godine. Takođe se usavršavao na Londonskoj školi ekonomije i učestovao u velikom broju stručnih programa na unverzitetima u Evropi i Americi, kao i pri institutima koji se bave finansijskim tržištima. Od oktobra 2000. do marta 2004. godine, bio je Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u prvoj demokratskoj vladi Republike Srbije. Pitić je predsednik UO Societe Generale banke i UO Udruženja banaka Srbije, predsednik Saveza za fer konkurenciju u NALED-u, član UO Saveta stranih investitora, član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije i Udruženja korporativnih direktora.

SVETLANA JOVANOVIĆ

ASISTENT, FON / VIŠA SAVETNICA, VLADA SRBIJE

Svetlana Jovanović je asistent na Fakultetu organizacionih nauka, angažovana u oblastima Kompjuterskog i Cyber prava, Kompjuterske i Cyber forenzike, Elektronskog poslovanja, Elektronske uprave. Diplomirala je 2006. godine na FON-u u Beogradu. Završila je master studije na smeru Informacioni sistemi – oblast Cyber kriminal i doktorsku disertaciju iz oblasti Cyber kriminala. Organizuje i vodi aktivnosti Akademskog Cyber foruma, organizacije koja se bavi pojavama u cyber prostoru. Jedan je od predavača na programima stručnog usavršavanja nastavnika. Autor je brojnih radova i monografije u oblastima zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja drugih prava na internetu. Kao viša savetnica pri Kabinetu predsednice Vlade Srbije u Jedinici za implementaciju strateških projekata, radi na uvođenju elektronskih servisa i razvoju e-uprave.

Mentori

Dragana Ilić

pravni savetnik za odnose s privredom, NALED

Dragana je koordinator Saveza za e-upravu u NALED-u, stručnog tela koje okuplja 38 članova iz redova lokalnih samouprava i privrede (IKT, finansijski, maloprodajni sektor) i koje kao partner Vlade učestvuje u kreiranju strateškog i regulatornog okvira za razvoj digitalnog poslovanja i e-uprave. Više od dve i po godine u NALED-u se bavi unapređenjem regulatornog okvira za poslovanje, pripremom zakona i komentara zakona od značaja za privredu, amandmana, preporuka za unapređnje privrednog ambijenta. Član je brojnih Vladinih radnih grupa i koordinator je Stručne grupe za suzbijanje sive ekonomije. Višegodišnje iskustvo u pravnim poslovima stekla je radom u tužilaštvu i poreskoj upravi, i internacionalnoj telekomunikacionoj kompaniji. U agenciji SIEPA, pružala je pravne savete domaćim i stranim kompanijama, aktivno učestvovala u izradi investicionih ugovora između Vlade RS i renomiranih stranih investitora, kao i na odobravanju i sprovođenju programa finansijskih podsticaja za privlačenje direktnih investicija. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nemanja Petrović

menadžer za odnose sa klijentima, Mastercard

Nemanja se nalazi na poziciji Account Manager Lead za tržište Srbije gde je zadužen za implementaciju Mastercard rešenja i tehnologija. Kroz blisku saradnju sa partnerima iz poslovnog i institucionalnog sektora, Nemanja radi na pronalaženju novih prilika za unapređenje FinTech tržišta u Srbiji, sa snažnim fokusom na širenje prihvatne mreže za elektronska plaćanja, borbu protiv sive ekonomije i unapređenje stepena finansijske inkluzije. Nemanja radi u kompaniji Mastercard od 2015. godine, a pre toga je radio na razvoju kartičarskih i kreditnih proizvoda u vodećim bankama u Srbiji. Poseduje diplomu poslovnog i industrijskog menadžmenta sa Union Univerziteta.

Vladimir Dornik

šef službe za upravljanje integrisanim kanalima prodaje, Societe Generale Banka

Vladimir je karijeru započeo u prvom procesing centru u Srbiji, nakon čega je razvijao servise za Mobtel u kompaniji Astra Simit. U bankarstvu je radio na rukovodećim pozicijama u procesing centrima Mellon Transaction Solution i Chip Card. Karijeru nastavlja kao rukovodilac alternativnih kanala u Piraeus i Sberbanci sve do 2016. godine, od kada razvija upravljanje integrisanim kanalima prodaje u Societe Generale banci.

Prof. dr Vesna Damnjanović

Osnivač i direktor, Belgrade Business International Case Competition (BBICC)

Prof. dr Vesna Damnjanović je osnivač i direktor svetskog takmičenja u rešavanju poslovne studije slučaja - Belgrade Business International Case Competition (BBICC) koje je ranigrano među top 12 u svetu. Završila je specijalizaciju za marketing u praksi u Velikoj Britanijii. Predaje na osnovnim, master i doktorskim studijama na katedri za Marketing menadžment i odnose sa javnošću na FON-u. Poseduje višegodišnje konsultantsko iskustvo u edukaciji i izradi projekata domaćih i inostranih kompanija. Bila je mentor mnogobrojnim timovima koji su se takmičili na prestižnim takmičenjima u rešavanju poslovne studije slučaja. Najveći uspeh koji su postigli timovi pod njenim mentorstvom su: I mesto na svetu na takmičenju University of Navarra Internatonal Case Competition u Pamploni, Španija (mart 2015.), I mesto na takmičenju BI International Case Competition u Oslu, Norveška (februar 2016.), kao i I mesto na McGill Management International Case Competition u Montrealu, Kanada (mart 2016.). Dobitnik je nagrade Srpske asocijacije menadžera (SAM) za razvoj i promociju liderstva među mladima.

Nemanja Jevtović

Predsednik, Case Study Club

Nemanja je predsednik Case Study Club-a, najveće studentske menadžment konsalting organizacije u Srbiji, sa FON-a. U poslednje tri godine, sedam puta je predstavljao FON na prestižnim svetskim takmičenjima u rešavanju poslovne studije slučaja. Osvojio je I mesto na svetskom takmičenju u rešavanju poslovne studije slučaja McGill Management International Case Competition, u Montrealu u Kanadi (2016.) i III mesto na svetskom takmičenju u rešavanju poslovne studije slučaja FEP-U.PORTO International Case Competition, u Portu, Portugaliji (2016.). Ostvario je i zapažene rezultate na nacionalnom nivou, osvojivši I mesto na nacionalnom takmičenju u rešavanju studije slučaja u oblasti odnosa sa javnošću PRilika (2015.), kao i mnogobrojne nagrade na lokalnim takmičenjima. Svojim radom, znanjem i iskustvom je značajno doprineo organizaciji svetskog takmičenja u rešavanju poslovne studije slučaja Belgrade Business International Case Competition 2015. i 2017. godine. Nemanja je nosilac Svetosavske nagrade za 2016, nagrade Privredne komore Srbije za inovativnost i postignute rezultate u nauci u 2016, kao i Zlatne plakete opštine Aleksandrovac za postignut uspeh i naučna dostignuća, dodeljene 2017. godine.