Takmičenje gradova i opština

Paralelno sa nagradnom igrom organizuje se takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova. To znači da se učešćem u nagradnoj igri građani ne bore samo za sebe – već i za grad u kojem žive, dok svaki izdati račun ili slip predstavlja doprinos izgradnji boljeg i odgovornijeg društva.

Nagrade za 12 najaktivnijih lokalnih zajednica su wifi zone sa besplatnim internetom, a za prvih 5 prvoplasiranih opština i gradova predviđen je fond za lokalna ulaganja od po 20.000 evra. Ova sredstva su namenjena za opremanje škola, bolnica, vrtića i drugih objekata od javnog značaja – o čemu će putem glasanja odlučivati građani pobedničkih opština.

Kako bi svaka opština ili grad imali podjednaku šansu da učestvuju u takmičenju i osvoje nagradu, posmatra se broj prikupljenih fiskalnih računa i slipova u odnosu na broj stanovnika i prosečnu zaradu na teritoriji lokalne samouprave. Na ovaj način eliminišu se razlike u veličini i kupovnoj moći među opštinama i gradovima.

Zona besplatnog interneta

Nagradu za 12 prvoplasiranih opština u takmičenju opština i gradova, wifi zonu besplatnog bežičnog interneta, obezbedila je kompanija Telekom u saradnji sa NALED-om. Vrednost nagrade procenjuje se na 768.600 dinara.

Brzina besplatnog bežičnog interneta u wifi zoni je oko 1Mb/s u prečniku od 150m, a internet mreži istovremeno može pristupiti 300 korisnika. Korišćenje besplatnog interneta obezbeđeno je u trajanju od 15 meseci od dana proglašenja dobitnika.

Da bi nagrada mogla da se realizuje, pobednička opština treba najpre da donese odluku za postavljanje wifi drveta i zajedno sa stručnim timom Telekoma odredi tačnu mikro lokaciju na kojoj će wifi drvo biti postavljeno. Opština ima na raspolaganju 30 dana da izda dozvolu i odredi lokaciju od dana prijema obaveštenja da je dobitnik nagrade.

Tehničke poslove u vezi sa postavljanjem wifi drveta obavlja Telekom i to podrazumeva izradu i montažu wifi drveta, montažu telekomunikacione opreme, obezbeđenje elektroenergetskog napajanja, kao i dovođenje optičkog kabla do mikro lokacije.

Telekom WiFi drvo (lokacije širom Srbije)