Takmičenje opština 2020

Zaključak Vlade o takmičenju opština i gradova

Paralelno sa nagradnom igrom organizovano je takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova. To znači da su se učešćem u nagradnoj igri građani nisu borili samo za sebe – već i za grad u kojem žive, dok je svaki izdati račun ili slip predstavljao doprinos izgradnji boljeg i odgovornijeg društva.

Pravo učešća u takmičenju imali su svi gradovi, gradske opštine i opštine na teritoriji Republike Srbije, a kako bi sve lokalne samouprave imale podjednaku šansu da pobede, podeljene su prema broju stanovnika u tri takmičarske grupe - male, srednje i velike.

U svakoj od takmičarskih kategorija izabrane su po tri opštine (ukupno devet) koje su nagrađene sa ukupnim fondom od 180.000 evra za opremanje i obnovu škola, bolnica, trgova, vrtića i drugih objekata i prostora od javnog značaja, po izboru građana.

Rang lista u svakoj od kategorija pravila se na osnovu broja poslatih koverata, odnosno računa i slipova, po glavi stanovnika ponderisano kupovnom moći i dostupna je na stranici Rang lista opština.

Baner opstine 940x788.jpg