Upotreba kartica

Najnovije MasterIndex istraživanje kompanije Mastercard o finansijskim potrebama i navikama aktivnih korisnika kartica u Srbiji (objavljeno u junu 2017.) pokazalo je da se u Srbiji pretežno koriste debitne kartice (47% ispitanika), što predstavlja pad od 27% u odnosu na istraživanje iz septembra prošle godine.

Broj ispitanika koji koriste i debitnu i kreditnu karticu porastao je za četvrtinu (sa 13% na 37%), dok je broj onih koji koriste isključivo kreditne kartice sličan kao i prošle godine, svega 8%.

Platne kartice bar jednom nedeljno koristi njih 77% i to se debitnim karticama najčešće plaća hrana (65%), gorivo (28%) i odeća (26%), dok je kreditna prioritet prilikom kupovine nameštaja i električnih uređaja (45%), odeće (41%) i hrane (32%).

Pri plaćanjima većim od 1.500 dinara čak 71% poseže za „plastikom“ (za četvrtinu više nego 2016.).

Mogućnost beskontaktnog ili online plaćanja njih 37 odsto navelo je kao razlog zašto se odlučuju da izvade platne kartice, slede mreža bankomata i ekspozitura (36%), kao i plaćanje na odloženo i polise osiguranja (33%).

Finansijska inkluzija u Srbiji