Uzmi račun i pobedi

„Uzmi račun i pobedi“ je nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima koju je pokrenula Vlada Srbije u saradnji sa NALED-om u okviru Godine borbe protiv sive ekonomije, kako bi motivisala građane da se zainteresuju za temu sive ekonomije i da se aktivno uključe u njeno suzbijanje tako što će uzimati fiskalne račune prilikom svake kupovine, bila ona velika ili mala. Takođe, u cilju stimulisanja bezgotovinskog plaćanja, građani koji prilikom kupovine koriste bilo koju karticu imaće dvostruku šansu za dobitak jer uz fiskalne račune dobijaju i slipove sa kojima ravnopravno mogu da učestvuju u nagradnoj igri.

Uslovi za učešće

Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (''slipova''), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01. januara 2017. godine.

Slanje računa i slipova

Fiskalni računi i slipovi dostavljaju se odvojeno (ne smeju se mešati) u namenskim kovertama koje mogu besplatno da se preuzmu u svim filijalama Pošte Srbije. Broj koverata koje mogu da se pošalju nije ograničen. Na kovertama je već odštampan poštanski fah na koji se šalju računi, a građani treba čitko da popune svoje podatke - ime i prezime, adresu stanovanja, poštanski broj/adresni kod i kontakt telefon. Slanje koverata sa fiskalnim računima i slipovima je besplatno (ne plaća se poštarina), i počelo je 01. februara.

Izvlačenja

Nagradna igra formalno počinje 8. marta 2017. i traje najduže mesec dana. U ovom periodu će biti organizovana četiri javna izvlačenja nagrada i to:

  • 1. Prvo izvlačenje 11. marta 2017, na Prvom programu RTS-a
  • 2. Drugo izvlačenje 18. marta 2017, na Prvom programu RTS-a
  • 3. Treće izvlačenje 25. marta 2017, na Prvom programu RTS-a
  • 4. Četvrto izvlačenje 31. marta 2017, na Prvom programu RTS-a

U izvlačenju pojedinog kola nagradne igre učestvuju sve koverte koje su blagovremeno pristigle na adresu koju je odredio Priređivač. Blagovremeno pristigle koverte su sve koverte koje su pristigle na adresu koju je odredio Priređivač najkasnije do sledećih termina:

  • • do 10.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 1. izvlačenje;
  • • do 17.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 2. izvlačenje;
  • • do 24.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 3. izvlačenje;
  • • do 30.03.2017. godine do 23 časa i 59 minuta za 4. izvlačenje.

Koverte koje su blagovremeno stigle na traženu adresu i nisu izvučene u nekom od izvlačenja učestvuju u narednom izvlačenju, sve do poslenjeg, četvrtog izvlačenja.

Način objavljivanja rezultata nagradne igre i preuzimanje nagrade

Imena dobitnika nagradne igre svakog pojedinog izvlačenja, biće objavljena u dnevnom listu ''Politika'' u roku od 3 dana od dana svakog izvlačenja dobitnika, kao i na internet stranici Priređivača, na internet stranici nagradne igre www.uzmiracun.rs, te na internet stranici Radio televizije Srbije. Priređivač se obavezuje da uruči dobitnicima uputstvo o preuzimanju nagrade i potvrdu o dobitku u roku od 30 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu ''Politika”.

Dobitnik u Nagradnoj igri je dužan da se u roku iz prethodnog stava javi u sedište Priređivača, ul. Birčaninova 6, Beograd i preuzme potvrdu o dobitku, te da u roku od 60 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu „Politika“ preuzme nagradu u skladu sa uputstvom dobijenim od strane Priređivača. Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću i pravilima ove nagradne igre.

Organizatori i partneri

Aktivnosti na realizaciji nagradne igre predvode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija i NALED, u saradnji sa Poreskom upravom, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Državnom lutrijom Srbije i Poštom Srbije. Pored toga, nagradnu igru podržava veliki broj članova NALED-a i društveno odgovornih kompanija kao što su Bambi, BAT, Coca-Cola, CRH, DIS, Dunav osiguranje, Gomex, Gorenje, Heineken, JTI, Mastercard, Moj Kiosk Group, Nelt, Philip Morris, Societe Generale, Telekom, Tehnomanija, Fly Fly Travel – i njihov broj nastavlja da raste.

Uzmi racun i pobedi - plakat nagradne igre