Zašto uzeti račun

Uzimanje fiskalnog računa prilikom svake kupovine ima višestruke koristi za potrošača. Osim što možete proveriti da li vam je naplaćen tačan iznos i da li je na kupovinu obračunat i evidentiran porez, bićete sigurni da je roba prošla sve kontrole bezbednosti i kvaliteta, i steći pravo na garanciju i eventualnu reklamaciju proizvoda. Ako ste robu kupili na sivom tržišti i niste dobili račun, ostaćete uskraćeni za sva ova prava.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o fiskalnim kasama[1] kupljenu robu možete reklamirati jedino uz fiskalni račun. Ukoliko trgovac nije u sistemu fiskalizacije, roba se reklamira dostavljanjem računa koji je izdat prilikom kupovine. Reklamaciji podležu tehnička, prehrambena i druge vrste robe široke potrošnje poput odeće, obuće, igračaka, nameštaja, kozmetike, kućne hemije, duvanskih proizvoda i slično.

Zakon o zaštiti potrošača propisuje i da tehničku robu možete reklamirati u roku od dve godine, bez obzira da li je garantni list izdat na kraći period, ukoliko možete da dokažete da do kvara ili oštećenja nije došlo vašom greškom. Dakle, ako vam se iznenada pokvario frižider godinu i po dana nakon kupovine, a garancija je glasila na godinu dana i dalje imate pravo na reklamaciju pozivajući se na zakon.

Ukoliko se kvar ili oštećenje na robi pojavi u prvih šest meseci od kupovine, prodavac ne može robu poslati u servis na popravku bez prethodne saglasnosti kupca.

Robu možete reklamirati i bez dostavljanja ambalaže, ili ako je proizvod bio na akciji, kao i kada je cena na kasi drugačija u odnosu na navedenu cenu proizvoda na rafu.

Ako je do kvara ili oštećenja robe došlo greškom kupca, ili vam se iz subjektivnih razloga više ne sviđa odabrani nameštaj, odeća ili obuća, ili niste zadovoljni pruženom uslugom, nemate zakonsko pravo na reklamaciju, bez obzira što posedujete ispravan dokaz o kupovini.

Postupak i rokovi rešavanja reklamacije

  • Prodavci u svojim radnjama na vidnom mestu treba da istaknu način za reklamaciju robe
  • Reklamacije se vrše usmeno tamo gde je roba kupljena ili na mestu koje prodavac odredi; telefonski, pisanim ili elektronskim putem
  • U roku od osam dana prodavac mora da odgovori na reklamaciju (da je prihvati ili odbije)
  • Ako je reklamacija prihvaćena, prodavac ima 15 dana na raspolaganju da je reši, odnosno 30 dana u slučaju reklamiranja tehničke robe ili nameštaja
  • Ako reklamacija nije rešena u zakonskom roku, kupac se može obratiti Tržišnoj inspekciji

Za više informacija o pravima potročaša možete posetiti sajt Centra potrošača Srbije www.ceps.rs ili ih kontaktirati slanjem mejla na adresu savetovaliste.ceps@gmail.com ili pozivanjem na brojeve telefona 011/3120 444 i 011/3122 102, svakog radnog dana od 8:00h do 12:00h.


[1] Pravilnikom o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja, propisano je da trgovci ispravke na fiskalnoj kasi u slučaju reklamacija mogu da vrše jedino uz original fiskalni račun.