Video servis

28.04.2021.

Uzmi račun i pobedi 2020 - Prednosti plaćanja karticom

28.04.2021.

Uzmi račun i pobedi 2020 - Šta tačno znači rad na crno

28.04.2021.

Uzmi račun i pobedi 2020 - Kako izgleda ispravan fiskalni račun

28.04.2021.

Uzmi račun i pobedi 2020 - Nelegalna prodaja

28.04.2021.

Uzmi račun i pobedi 2020 - Elektronske usluge Poreske uprave

28.04.2021.

Uzmi račun i pobedi 2020 - Čas sive ekonomije

28.04.2021.

Uzmi račun i pobedi 2020 - Kontakt centar za prijavu sive ekonomije

28.04.2021.

Uzmi račun i pobedi 2020 - Porezi, takse i naknade

28.04.2021.

Uzmi račun i pobedi 2020 - Nelegalna trgovina na internetu