Pravila i nagradni fond

Preuzmite pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2023 - Drugi krug

„Uzmi račun i pobedi“ je nagradna igra sa fiskalnim računima koju je pokrenula Vlada Srbije u saradnji sa NALED-om, kako bi motivisala građane da se zainteresuju za temu sive ekonomije i da se aktivno uključe u njeno suzbijanje tako što će uzimati fiskalne račune prilikom svake kupovine, bila ona velika ili mala.

Uslovi za učešće

Pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdat na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, bez obzira na datum, pošalju putem mobilne aplikacije „Uzmi račun i pobedi” koja je dostupna u Google Play, Apple i Huawei prodavnicama. Fiskalni račun nije ograničen u pogledu minimalne vrednosti, a moguće je skenirati samo vrstu računa promet prodaja.

Preuzimanje i instaliranje aplikacije

Za učešće u Nagradnoj igri, potrebno je da učesnik preuzme i instalira besplatnu aplikaciju „Uzmi račun i pobedi” koja je dostupna u Google Play, AppleHuawei prodavnicama.  Nakon instalacije, neophodno je izvršiti registraciju korisničkog naloga. Punoletni vlasnik mobilnog broja može izvršiti registraciju na svoje ime (potrebno je odabrati mrežnog operatera, uneti broj mobilnog telefona, prezime, ime, mesto i adresu stanovanja i registarski broj lične karte, potvrditi da je osoba punoletna i prihvatiti pravila privatnosti). Nakon unosa svih podataka i potvrde pritiskom na taster registracija, na uneti broj mobilnog telefona stići će SMS poruka sa registracionim kodom koji je neophodno uneti i na taj način izvšriti registraciju naloga, odnosno uspešno kreirati profil učesnika. Učesnik u okviru aplikacije može registrovati još četiri naloga, koji su vezani za isto toliko brojeva mobilnih telefona, odnosno osoba. 

Skeniranje QR koda i unos fiskalnih računa 

Učesnik započinje učešće u Nagradnoj igri skeniranjem QR koda sa fiskalnih računa, ili unošenjem podataka sa fiskalnog računa. 

Skeniranje QR koda sa fiskalnog računa može se obaviti tako što učesnik u glavnom meniju aplikacije izabere opciju „Skeniraj kod“, pritisne dugme „Pokreni kameru“ i usmeri kameru mobilnog telefona na QR kod fiskalnog računa. Nakon uspešnog skeniranja, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je račun dodat u bazu podataka. 

Osim putem skeniranja QR koda, učesnici mogu uneti fiskalni račun i putem opcije „Unesi ručno“ u koju unose podatke sa fiskalnog računa - PFR broj računa i PFR vreme. Nakon pritiska na dugme „Pošalji“, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je račun dodat u bazu podataka. Važno je obratiti pažnju na to da je reč o vrsti računa „Promet-prodaja“ (oznaka se nalazi u gornjem delu računa, iznad spiska kupljenih proizvoda ili usluga). Za svaki uspešno skenirani ili ručno uneti račun, učesnici će dobijati svoj jedinstveni kod koji se sastoji od dva slova i šest brojeva (npr. AA000000).

Svi fiskalni računi koji su jednom, uspešno uneti u bazu podataka skeniranjem QR koda ili ručnim unosom, ne mogu se više unositi i u slučaju ponovnog unošenja, učesnik će dobiti obaveštenje da je došlo do neuspešne prijave i da je račun već iskorišćen. Učesnici u svakom trenutku izborom opcije „Moji računi“ mogu imati uvid u sve svoje skenirane ili ručno unete fiskalne račune, a pritiskom na dugme „Detaljnije“ mogu videti sve detalje računa. Jedan učesnik može učestvovati u Nagradnoj igri sa neograničenim brojem računa i može osvojiti više nagrada. U novom krugu Nagradne igre učestvuju svi do sada uneti računi, osim već izvučenih dobitnih računa.

Izvlačenje nagrada 

Izvlačenje nagrada obaviće se izvlačenjem kuglica iz bubnja u kome će se naći šest setova sa brojevima od 0 do 9. Izvučeni šestocifreni broj (prva kuglica predstavlja prvu cifru broja, druga drugu i tako do šeste kuglice). Nakon izvlačenja numeričkog dela, uvidom u sistem se utvrđuje koja kombinacija slova je mogući dobitak i u zavisnosti od toga se pristupa izvlačenju slovne kombinacije, da bi na kraju sjedinjenje dva slovna i šest numeričkih karaktera dalo jedinstveni dobitni kod. Održaće se ukupno pet javnih izvlačenje nagrada na Prvom programu RTS-a od 18h i to: 

1. Prvo izvlačenje 14. oktobra 2023 - Jednoiposoban i dvosoban stan u Beogradu
2. Drugo izvlačenje 21. oktobar 2023 - Jednoiposoban i dvosoban stan u Beogradu 
3. Treće izvlačenje 28. oktobar 2023 - Dva dvosobna stana u Beogradu
4. Četvrto izvlačenje 4. novembar 2023 - Dvosoban i trosoban stan u Beogradu
5. Peto izvačenje 11. novembar 2023 - Trosoban i četvorosoban stan u Beogradu

Pravo učešća u prvom i svakom narednom izvlačenju imaće fiskalni računi uneti do 12 časova na dan izvlačenja. Oni računi koji budu registrovani nakon toga ili koji ne budu izvučeni u emisiji, imaju pravo učešća u narednom izvlačenju. 

Nagradni fond 

Ukupna vrednost nagradnog fonda prvog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi iznosi 1.682.035,07 evra. Nagradni fond čini 10 stanova u Beogradu.

NAGRADA KOLIČINA
Jednoiposoban stan u Zemunu 2
Dvosoban stan u Zemunu 4
Dvosoban stan u objektu Petica 1
Trosoban stan u objektu Petica 2
Četvorosoban stan u objektu Petica 1