Pravila i nagradni fond

Preuzmite pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2023 - Prvi krug

„Uzmi račun i pobedi“ je nagradna igra sa fiskalnim računima koju je pokrenula Vlada Srbije u saradnji sa NALED-om, kako bi motivisala građane da se zainteresuju za temu sive ekonomije i da se aktivno uključe u njeno suzbijanje tako što će uzimati fiskalne račune prilikom svake kupovine, bila ona velika ili mala.

Uslovi za učešće

Pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdat na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, bez obzira na datum, pošalju putem mobilne aplikacije „Uzmi račun i pobedi” koja je dostupna u Google Play i Apple prodavnicama. Fiskalni račun nije ograničen u pogledu minimalne vrednosti.

Preuzimanje i instaliranje aplikacije

Za učešće u Nagradnoj igri, potrebno je da učesnik preuzme i instalira besplatnu aplikaciju „Uzmi račun i pobedi” koja je dostupna u Google Play i Apple prodavnicama. Skeniranje kodova počinje u subotu, 24. decembra. Nakon instalacije, neophodno je izvršiti registraciju korisničkog naloga. Punoletni vlasnik mobilnog broja može izvršiti registraciju na svoje ime (potrebno je odabrati mrežnog operatera, uneti broj mobilnog telefona, prezime, ime, mesto i adresu stanovanja i registarski broj lične karte, potvrditi da je osoba punoletna i prihvatiti pravila privatnosti). Nakon unosa svih podataka i potvrde pritiskom na taster registracija, na uneti broj mobilnog telefona stići će SMS poruka sa registracionim kodom koji je neophodno uneti i na taj način izvšriti registraciju naloga, odnosno uspešno kreirati profil učesnika. Učesnik u okviru aplikacije može registrovati još četiri naloga, koji su vezani za isto toliko brojeva mobilnih telefona, odnosno osoba.

Skeniranje QR koda i unos fiskalnih računa 

Učesnik započinje učešće u Nagradnoj igri skeniranjem QR koda sa fiskalnih računa, ili unošenjem podataka sa fiskalnog računa. 

Skeniranje QR koda sa fiskalnog računa može se obaviti tako što učesnik u glavnom meniju aplikacije izabere opciju „Skeniraj kod“, pritisne dugme „Pokreni kameru“ i usmeri kameru mobilnog telefona na QR kod fiskalnog računa. Nakon uspešnog skeniranja, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je račun dodat u bazu podataka. 

Osim putem skeniranja QR koda, učesnici mogu uneti fiskalni račun i putem opcije „Unesi ručno“ u koju unose podatke sa fiskalnog računa - PFR broj računa i PFR vreme. Nakon pritiska na dugme „Pošalji“, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je račun dodat u bazu podataka. Važno je obratiti pažnju na to da je reč o vrsti računa „Promet-prodaja“ (oznaka se nalazi u gornjem delu računa, iznad spiska kupljenih proizvoda ili usluga). Za svaki uspešno skenirani ili ručno uneti račun, učesnici će dobijati svoj jedinstveni kod koji se sastoji od dva slova i šest brojeva (npr. AA000000).

Svi fiskalni računi koji su jednom, uspešno uneti u bazu podataka skeniranjem QR koda ili ručnim unosom, ne mogu se više unositi i u slučaju ponovnog unošenja, učesnik će dobiti obaveštenje da je došlo do neuspešne prijave i da je račun već iskorišćen. Učesnici u svakom trenutku izborom opcije „Moji računi“ mogu imati uvid u sve svoje skenirane ili ručno unete fiskalne račune, a pritiskom na dugme „Detaljnije“ mogu videti sve detalje računa. Jedan učesnik može učestvovati u Nagradnoj igri sa neograničenim brojem računa i može osvojiti više nagrada.

Izvlačenje nagrada 

Izvlačenje nagrada obaviće se izvlačenjem kuglica iz bubnja u kome će se naći šest setova sa brojevima od 0 do 9. Izvučeni šestocifreni broj (prva kuglica predstavlja prvu cifru broja, druga drugu i tako do šeste kuglice). Nakon izvlačenja numeričkog dela, uvidom u sistem se utvrđuje koja kombinacija slova je mogući dobitak i u zavisnosti od toga se pristupa izvlačenju slovne kombinacije, da bi na kraju sjedinjenje dva slovna i šest numeričkih karaktera dalo jedinstveni dobitni kod. Održaće se ukupno pet javnih izvlačenje nagrada na Prvom programu RTS-a od 18h i to: 

1. Prvo izvlačenje 28. januara 2023 - Jednoiposoban i dvosoban stan u Beogradu
2. Drugo izvlačenje 4. februar 2023 - Jednoiposoban i dvosoban stan u Beogradu 
3. Treće izvlačenje 11. februar 2023 - Dva dvosobna stana u Beogradu
4. Četvrto izvlačenje 18. februar 2023 - Dvosoban i trosoban stan u Beogradu
5. Peto izvačenje 25. februar 2023 - Trosoban i četvorosoban stan u Beogradu

Pravo učešća u prvom i svakom narednom izvlačenju imaće fiskalni računi uneti do 12 časova na dan izvlačenja. Oni računi koji budu registrovani nakon toga ili koji ne budu izvučeni u emisiji, imaju pravo učešća u narednom izvlačenju. Takođe, svi računi koji ne budu dobitni u ovom krugu nagradne igre, biće u konkurenciji za nagradu u drugom krugu nagradne igre u drugoj polovini 2023. godine. 

Nagradni fond 

Ukupna vrednost nagradnog fonda prvog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi iznosi 1.682.421,33 evra. Nagradni fond čini 10 stanova u Beogradu.

NAGRADA KOLIČINA
Jednoiposoban stan u Zemunu 2
Dvosoban stan u Zemunu 4
Dvosoban stan u objektu Petica 1
Trosoban stan u objektu Petica 2
Četvorosoban stan u objektu Petica 1