У четвртом извлачењу у оквиру наградне игре "Узми рачун и победи“ извучени су добитници два трособна стана у Београду.

Потенцијална добитница првог трособног стана у насељу Земунске капије је Биљана Бакић из Чајетине, која је скенирала рачун у вредности од 592 динара. Рачун је плаћен безготовински.

Добитник дугог, трособног стана је Александар Љубић из Новог Београда, који је скенирао рачун у вредности од 1.050 динара.

У извлачењу два трособна стана помаже вишеструки шампион Србије у скоку удаљ Страхиња Јованчевић.

До данас до 12 часова послати су рачуни са 507.636 налога. Такође, забележено је 15.503.313 безготовинских плаћања, и остварено 92.795.138 јединствених кодова.

Укупан наградни фонд овог круга обухвата 10 станова у Београду – у сваком од пет извлаче се по два стана.

Фискални рачуни унети до 12 часова на дан извлачења имају право да учествују у наградној игри.

Апликација је доступна у продавницама  Google Play, Apple и Huawei, а у игри учествују рачуни са QР кодом који су издати на територији Републике Србије у складу са Законом о фискализацији, не старији од 1. јануара 2024. године.

Нови круг доноси и једну новину за безготовинска плаћања. Уносом у апликацију, сваки фискални рачун добија јединствени алфанумерички код, а уколико је на налогу забележен безготовински начин плаћања (картицом, инстант и др.) добија се и још један додатни код. Сви додељени кодови равноправно учествују у јавним извлачењима.